Privacyverklaring

Cameratoezicht

Op de (examen)locaties en in de examenzalen van het CBR vindt cameratoezicht plaats. Bij theorie-examenzalen gebeurt dit op individuele basis (frontaalcamera). Daarnaast worden bij individuele theorie-examens gecombineerde beeld- en geluidopnames gemaakt. Dit toezicht heeft als doel om (vermoedens) van overtredingen van huisregels of wet- en regelgeving te onderzoeken. De bewaartermijn van de camerabeelden is 4 weken.

De cursuslokalen voor educatieve maatregelen zijn daarentegen niet uitgerust met camera’s.