Over het CBR

Privacyverklaring

1 juli 2020

Inleiding

Het CBR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het in het kader van zijn werkzaamheden over met name kandidaten en opleiders vastlegt. Het CBR houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen op grond van een publiekrechtelijke taak en voor het verbeteren van en rapporteren over de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is het CBR. De functionaris gegevensbescherming van het CBR is bereikbaar via privacy@cbr.nl of per post via:

CBR
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht het CBR te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via privacy@cbr.nl of via bovengenoemd postadres.

Klikgedrag, IP-adres en online vastleggen van gegevens
Cookies
Cameratoezicht

Verwerkingen

Het CBR kent de volgende verwerkingen:

Rijbewijs theorie examen categorieën AM/A/B/C/D/E/T

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
Naam 
Voornamen 
Voorletters 
Titulatuur
Geslacht 
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Adres
Postcode
Woonplaats 
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres
Kandidaatsnummer
Examengegevens

Verzameldoel primair

Afnemen en afhandelen van een theorie examen

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Rijbewijs praktijkexamen categorieën AM/A/B/C/D/E/T

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
Naam 
Voornamen 
Voorletters 
Titulatuur
Geslacht 
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Postcode
Woonplaats 
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres
Kandidaatsnummer
Examengegevens
Handtekening
Melding na examen

Verzameldoel primair

Afnemen en afhandelen van een praktijk examen en registratie van een Verklaring van rijvaardigheid

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. RDW
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Vakbekwaamheid C/D/E (Code 95)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Melding na examen
Nationaliteit

Verzameldoel primair

Handtekening

Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van vakbekwaamheid C/D/E

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. RDW
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Klein Vaarbewijs I, II & Groot Pleziervaartbewijs

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
nationaliteit
pasfoto
gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een Klein Vaarbewijs I, II of Groot Pleziervaartbewijs

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
KLPD
Rijkswaterstaat
RDW

Bewaartermijn

80 jaar

Doorgifte buiten EU

Nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee

Vakbekwaamheid taxichauffeur

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid taxichauffeur

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
 4. Gemeente Amsterdam
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Certificering taxichauffeur regulier en Amsterdam

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een certificering van taxichauffeur regulier en/of amsterdam

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
 4. Gemeente Amsterdam
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Ondernemersexamen goederenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat
Buitenlandverklaring

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider 
 3. NIWO
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Ondernemersexamen personenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat
Buitenlandverklaring

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor openbaar vervoer of besloten busvervoer

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider 
 3. KIWA
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Certificering directiechauffeur

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een certificaat directiechauffeur

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Certificering hef/reachtruck

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een veiligheidscertificaat en vakbekwaamheidscertificaat voor vorkheftruck en reachtruck

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Verklaring van nascholing code 95 en afgifte omwissel/deelcertificaten

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
cursusgegevens
gegevens ten behoeve van omwisseling
gegevens ten behoeve van deelcertificaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van nascholing, aanvraag van omwisseling en aanvraag van een deelcertificaat

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. RDW
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Taxi sociale vaardigheden en taxi doelgroepenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diploma Sociale vaardigheden en diploma Doelgroepenvervoer

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Diplomering  vakbekwaamheid afvalstoffen

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mail adres
kandidaatsnummer
examengegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diplomering vakbekwaamheid afvalstoffen

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. NIWO
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Vaarbewijzen

Beperkt Groot Vaarbewijs A

Beperkt Groot Vaarbewijs B

Groot Vaarbewijs A

Groot Vaarbewijs B

Bewijs van Riviergedeelten

Zeilbewijs

LNG-verklaring

Radarpatent

Aspirant schipper

Schipper alle binnenwateren

Schipper rivieren, kanalen en meren

Schipper Rijnvaart

Schipper zeilvaart

Radar

Ondernemer in de binnenvaart

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Pasfoto
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een vaarbewijs

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KLPD
 4. Duitse waterpolitie
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Schipper en Matroos praktijkexamen

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Rijn of Sportpatent
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diploma Schipper en Matroos

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KLPD 
 4. Duitse waterpolitie
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Sport of rijnpatent

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Pasfoto
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een sport of rijnpatent

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. KLPD
 3. Duitse waterpolitie
 4. ILT
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Verklaring Praktijkexamen Schipper Rondvaartboot Beperkt Vaargebied

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevensHandtekening
Nationaliteit
Pasfoto
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraagvan een verklaring praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KLPD
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Luchtvaart theorie-examens

Afgifte Verklaring van Theorie (luchtvaart)

Brevetten voor beroepsvliegers

Brevetten voor privévliegers

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Nationaliteit

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van theorie voor de luchtvaart

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADR)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
handtekening
pasfoto

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADR)

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Afgifte Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VA)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Pasfoto

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen Veiligheidsadviseur

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee


Afgifte Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VBGS)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Pasfoto

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VBGS)

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

Nee


Gevaarlijke stoffen

Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADN)

ADN-verklaring

Drogeladingschepen

Tankschepen

Gecombineerd drogelading- en tankschepen

Chemie

Gas

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Pasfoto
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een Certificaat Vervoer Gevaarlijke Stoffen (ADN)

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Afgifte certificering Lang Zwaar Voertuig (LZV)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een certificering LZV

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Afgifte getuigschrift vakbekwaamheid (Pluim) Vee Vervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift vakbekwaamheid (Pluim) Vee Vervoer

Verzameldoelen secundair
 1. anagementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Erkenning opleiders

Nascholing

ADR

Praktijktoetsen

Baantrainingen

PTN

E-learning

Taxi

ADN

Matroos/Schipper

LNG

Heftruck

Directiechauffeur

Betrokkene(n)

Opleider

Persoonsgegevens

Opleiderscode
Naam
Telefoonnummer
Emailadres
Steekproefadres
Correspondentie Adres
Vestigings Adres
Bankrekeningnummer
Contactperso(o)n(en)
Naam aanvrager
Naam docent
Logo
Handtekening
Erkenningsgegevens (dossier)
Betalingsgegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor erkenning als opleidingsinsituut en certificering van cursussen

Bijhouden van erkenningen en certificeringen

Toezicht houden op de naleving van de voorschriften

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Mededelingenprocedure

Betrokkene(n)

Betrokkene

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
nationaliteit
BRP nummer
rijbewijsgegevens
rijbewijsdocument
betalingsgegevens
cursusinformatie
onderzoeksinformatie
bezwaar en (hoger) beroepsstukken
strafrechtelijke gegevens
gezondheidsgegevens

Verzameldoel primair

Uitvoeren van de mededelingenprocedure

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
 10. Wetenschappelijke onderzoeksbureaus
Bijzondere persoonsgegevens

strafrechtelijke gegevens
gezondheidsgegevens

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. CVOM
 3. gemeenten
 4. medisch specialisten
 5. politie
 6. KLPD
 7. KMAR
 8. RDW
 9. cursusgevende instantie
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Ontheffing autogordelplicht

Betrokkene(n)

Aanvrager

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
gezondheidsgegevens
gegevens werkgever
betalingsgegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een ontheffing autogordelplicht

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

gezondheidsgegevens

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Gehandicaptenparkeerkaart

Betrokkene(n)

Aanvrager

Persoonsgegevens

naam 
voornamen 
voorletters 
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
e-mailadres
pasfoto
gezondheidsgegevens
documenten betreffende verlopen parkeerkaart

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Betrokkene(n)

Aanvrager

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens
onderzoeksgegevens
betalingsgegevens
bezwaar en (hoger) beroepsstukken

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een Verklaring van geschiktheid voor het rijbewijs

Verzameldoelen secundair
 1. informeren van klanten
 2. managementdoeleinden
 3. statistiek
 4. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 5. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 6. behandelen van geschillen
 7. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 8. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 9. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 10. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

strafrechtelijke gegevens
gezondheidsgegevens

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. gemeenten
 3. medisch specialisten
 4. RDW
 5. (wetenschappelijk) onderzoeksbureaus
 6. partijen die onder verantwoordelijkheid van het CBR persoonsgegevens verwerken
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

In deze verwerking wordt in sommige gevallen waarin de Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Geneeskundige verklaring klein vaarbewijs

Betrokkene(n)

Aanvrager

Persoonsgegevens

BSN

naam

voornamen

voorletters

geslacht

geboortedatum

adres

postcode

woonplaats

telefoonnummer

e-mail adres

gezondheidsgegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een geneeskundige verklaring klein vaarbewijs

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. ILT
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Specialistenbeheer

Betrokkene(n)

Specialist

Persoonsgegevens

Naam
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
BIG-registratienummer
overtredingen raamwerk en sancties

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag tot aanwijzing als keurend medisch specialist

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Klachtafhandeling

Betrokkene(n)

Klager

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens
examengegevens
onderzoeksgegevens
cursusgegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van klachten

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Nationale Ombudsman
 3. ICT-dienstverlener als verwerker
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Klantenservice

Betrokkene(n)

Betrokkenen en opleiders

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens
examengegevens
onderzoeksgegevens
cursusgegevens
geluidsopnamen
gespreksgegevens
opleidergegevens

Verzameldoel primair

Behandelen van klantvragen

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. ICT-dienstverlener als verwerker
Bewaartermijn

15 jaar

Geluidsopnamen die geen onderdeel zijn van een incidentmelding: 4 weken Geluidsopnamen die onderdeel zijn van een incidentmelding: 15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Incidentmeldingen verwerking

Betrokkene(n)

Betrokkenen en opleiders

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
strafrechtelijke gegevens
gezondheidsgegevens
camera opnamen
gegevens over een overtreding van huisregels

Verzameldoel primair

Onderzoek doen naar (vermoeden) van overtredingen van huisregels of wet- en regelgeving

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

strafrechtelijke gegevens
gezondheidsgegevens

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Wob verzoeken afhandeling

Betrokkene(n)

Verzoeker

Persoonsgegevens

Naam
voorletters
geslacht
adres
postcode
woonplaats
e-mailadres
telefoonnummer

Verzameldoel primair

Afhandelen van Wob verzoeken

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Rechten van betrokkene verzoeken

Betrokkene(n)

Verzoeker

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens
examengegevens
onderzoeksgegevens
cursusgegevens
geluidsopnamen
gespreksgegevens
opleidergegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van verzoeken op grond van de AVG

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

gezondheidsgegevens
strafrechtelijke gegevens

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Opleideradministratie en Rijschoolzoeker

Betrokkene(n)

Opleider

Persoonsgegevens

Opleiderscode
Naam
KVK nummer
BTW nummer
Vestigingsnummer
SBI code
Telefoonnummer
Emailadres
Correspondentie Adres
Vestigings Adres
Bankrekeningnummer
Contactperso(o)n(en)
Opleidergegevens (dossierstukken)
Betalingsgegevens
WRM gegevens
Instructeursgegevens

Verzameldoel primair

Uitvoering geven aan de overeenkomst die tussen CBR en opleider is gesloten

Publicatie op de Rijschoolzoeker

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. belastingdienst
 3. publicatie op de rijschoolzoeker
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee

Wijzigingen

Het CBR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement op www.cbr.nl voor eventuele updates.

feedback