Over het CBR

Privacyverklaring

Inleiding

Het CBR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het in het kader van zijn werkzaamheden over met name kandidaten en opleiders vastlegt. Het CBR houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. CBR verwerkt hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de behandeling van aanvragen op grond van een publiekrechtelijke taak en voor het verbeteren van en rapporteren over de dienstverlening bij het uitvoeren van deze taak.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor onderstaande gegevensverwerkingen is het CBR. De functionaris gegevensbescherming van het CBR is bereikbaar via privacy@cbr.nl of per post via:

CBR
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 5301
2280 HH RIJSWIJK ZH

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft het recht het CBR te verzoeken om inzage, rectificatie of vernietiging van zijn persoonsgegevens. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via privacy@cbr.nl of via bovengenoemd postadres.

Klikgedrag, IP-adres en online vastleggen van gegevens
Cookies
Cameratoezicht

Verwerkingen

Het CBR kent de volgende verwerkingen:

Rijbewijs theorie examen categorieën AM/A/B/C/D/E/T

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
Naam 
Voornamen 
Voorletters 
Titulatuur
Geslacht 
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Adres
Postcode
Woonplaats 
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres
Kandidaatsnummer
Examengegevens

Verzameldoel primair

Afnemen en afhandelen van een theorie examen

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers

personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Rijbewijs praktijkexamen categorieën AM/A/B/C/D/E/T

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
Naam 
Voornamen 
Voorletters 
Titulatuur
Geslacht 
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Postcode
Woonplaats 
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres
Kandidaatsnummer
Examengegevens
Handtekening
Melding na examen

Verzameldoel primair

Afnemen en afhandelen van een praktijk examen en registratie van een Verklaring van rijvaardigheid

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. RDW
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Taxi

Vakbekwaamheid taxichauffeur

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid taxichauffeur

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
 4. Gemeente Amsterdam
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Certificering taxichauffeur Amsterdam

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag voor een certificering van taxichauffeur regulier en/of amsterdam

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
 4. Gemeente Amsterdam
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Taxi sociale vaardigheden en taxi doelgroepenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diploma Sociale vaardigheden en diploma Doelgroepenvervoer

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Ondernemersexamens

Ondernemersexamen goederenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat
Buitenlandverklaring

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider 
 3. NIWO
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Ondernemersexamen personenvervoer

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Nationaliteit
Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat
Buitenlandverklaring

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor openbaar vervoer of besloten busvervoer

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider 
 3. KIWA
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Ondernemer in de binnenvaart

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Pasfoto
Gegevens ten behoeve van afgifte duplicaat

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diploma ondernemer in de binnenvaart

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

Geen

Ontvangers
 1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. Opleider
 3. KIWA
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Diplomering  vakbekwaamheid afvalstoffen

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam
voornamen
voorletters
titulatuur
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mail adres
kandidaatsnummer
examengegevens

Verzameldoel primair

Afhandelen van een aanvraag van een diplomering vakbekwaamheid afvalstoffen

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. NIWO
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


Vakbekwaamheid C/D/E (Code 95)

Betrokkene(n)

Examenkandidaten

Persoonsgegevens

BSN
naam 
voornamen 
voorletters 
titulatuur
geslacht 
geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland
adres
postcode
woonplaats 
telefoonnummer
bankrekeningnummer
e-mailadres
kandidaatsnummer
examengegevens
Handtekening
Melding na examen
Nationaliteit

Verzameldoel primair

Handtekening

Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van vakbekwaamheid C/D/E

Verzameldoelen secundair
 1. managementdoeleinden
 2. statistiek
 3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
 4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
 5. behandelen van geschillen
 6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
 7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
 8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
 9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
Bijzondere persoonsgegevens

geen

Ontvangers
 1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
 2. RDW
Bewaartermijn

15 jaar

Doorgifte buiten EU

nee

Geautomatiseerde besluitvorming

nee


   Verklaring van nascholing code 95 en afgifte omwissel/deelcertificaten

   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   cursusgegevens
   gegevens ten behoeve van omwisseling
   gegevens ten behoeve van deelcertificaat

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van nascholing, aanvraag van omwisseling en aanvraag van een deelcertificaat

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   geen

   Ontvangers
   1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. RDW
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Vaarbewijzen

   (Beperkt) Groot Vaarbewijs A / EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper (met specifieke vergunning maritieme wateren)

   • Schipper alle binnenwateren

   (Beperkt) Groot Vaarbewijs B / EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper

   • Schipper rivieren, kanalen en meren
   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam
   voornamen
   voorletters
   titulatuur
   geslacht
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Gegevens ten behoeve van afgifte van een vervangingsdocument

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een (beperkt) groot vaarbewijs A/B / EU kwalificatiecertificaat schipper (met specifieke vergunning maritieme wateren), diploma schipper alle binnenwateren en diploma schipper rivieren, kanalen en meren

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers
   1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Klein Vaarbewijs I, II & Groot Pleziervaartbewijs

   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam
   voornamen
   voorletters
   titulatuur
   geslacht
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   nationaliteit
   pasfoto
   gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat
   kopie legitimatiebewijs

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een Klein Vaarbewijs I, II of Groot Pleziervaartbewijs

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers

   Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   RDW
   Ambtenaren die op grond van de Binnenvaartwet voor handhaving zijn aangewezen

   Bewaartermijn

   80 jaar

   Doorgifte buiten EU

   Nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   Nee


   Rijnpatent / EU/CCR kwalificatiecertificaat schipper (met specifieke vergunningen: maritieme wateren en varen op binnenwatertrajecten met specifieke risico’s)

   • Schipper rijnvaart
   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Kopie legitimatiebewijs
   Verklaring omtrent gedrag
   Gegevens ten behoeve van afgifte van een vervangingsdocument

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een rijnpatent en diploma schipper rijnvaart

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   geen

   Ontvangers
   1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Sportpatent

   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Kopie legitimatiebewijs
   Verklaring omtrent gedrag
   Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een (diploma) sportpatent

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers
   1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Zeilbewijs

   • Diploma schipper zeilvaart
   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraagvan een zeilbewijs en diploma schiper zeilvaart

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers
   1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   LNG-verklaring / EU/CCR kwalificatiecertificaat deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)

   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een LNG-verklaring / EU kwalificatiecertificaat deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers
   1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Radarpatent / EU kwalificatiecertificaat met specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar

   • Diploma radar
   Betrokkene(n)

   Examenkandidaten

   Persoonsgegevens

   BSN
   naam 
   voornamen 
   voorletters 
   titulatuur
   geslacht 
   geboortedatum
   geboorteplaats
   geboorteland
   adres
   postcode
   woonplaats 
   telefoonnummer
   bankrekeningnummer
   e-mailadres
   kandidaatsnummer
   examengegevens
   Handtekening
   Pasfoto
   Kopie legitimatiebewijs

   Verzameldoel primair

   Afhandelen van een aanvraag van een radarpatent en diploma radar

   Verzameldoelen secundair
   1. managementdoeleinden
   2. statistiek
   3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
   4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
   5. behandelen van geschillen
   6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
   7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
   8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
   9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
   Bijzondere persoonsgegevens

   Geen

   Ontvangers
   1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
   2. Opleider
   3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
   Bewaartermijn

   15 jaar

   Doorgifte buiten EU

   nee

   Geautomatiseerde besluitvorming

   nee


   Vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

   • Verklaring Praktijkexamen Schipper Rondvaartboot Beperkt Vaargebied
    Betrokkene(n)

    Examenkandidaten

    Persoonsgegevens

    BSN
    naam 
    voornamen 
    voorletters 
    titulatuur
    geslacht 
    geboortedatum
    geboorteplaats
    geboorteland
    adres
    postcode
    woonplaats 
    telefoonnummer
    bankrekeningnummer
    e-mailadres
    kandidaatsnummer
    examengegevens
    Handtekening
    Pasfoto

    Verzameldoel primair

    Afhandelen van een aanvraag van een verklaring praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied en vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype

    Verzameldoelen secundair
    1. managementdoeleinden
    2. statistiek
    3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
    4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
    5. behandelen van geschillen
    6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
    7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
    8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
    9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
    Bijzondere persoonsgegevens

    Geen

    Ontvangers
    1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
    2. Opleider
    3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
    Bewaartermijn

    15 jaar

    Doorgifte buiten EU

    nee

    Geautomatiseerde besluitvorming

    nee


    Diploma aspirant schipper

     Betrokkene(n)

     Examenkandidaten

     Persoonsgegevens

     BSN
     naam 
     voornamen 
     voorletters 
     titulatuur
     geslacht 
     geboortedatum
     geboorteplaats
     geboorteland
     adres
     postcode
     woonplaats 
     telefoonnummer
     bankrekeningnummer
     e-mailadres
     kandidaatsnummer
     examengegevens
     Handtekening
     Pasfoto
     Gegevens ten behoeve van afgifte duplicaat

     Verzameldoel primair

     Afhandelen van een aanvraag van een diploma aspirant schipper

     Verzameldoelen secundair
     1. managementdoeleinden
     2. statistiek
     3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
     4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
     5. behandelen van geschillen
     6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
     7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
     8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
     9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
     Bijzondere persoonsgegevens

     Geen

     Ontvangers
     1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
     2. Opleider
     3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
     Bewaartermijn

     15 jaar

     Doorgifte buiten EU

     nee

     Geautomatiseerde besluitvorming

     nee


     Verklaring Matroos

       Betrokkene(n)

       Examenkandidaten

       Persoonsgegevens

       BSN
       naam 
       voornamen 
       voorletters 
       titulatuur
       geslacht 
       geboortedatum
       geboorteplaats
       geboorteland
       adres
       postcode
       woonplaats 
       telefoonnummer
       bankrekeningnummer
       e-mailadres
       kandidaatsnummer
       examengegevens
       Handtekening
       Pasfoto
       Gegevens ten behoeve van afgifte duplicaat

       Verzameldoel primair

       Afhandelen van een aanvraag van een verklaring matroos

       Verzameldoelen secundair
       1. managementdoeleinden
       2. statistiek
       3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
       4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
       5. behandelen van geschillen
       6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
       7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
       8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
       9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
       Bijzondere persoonsgegevens

       Geen

       Ontvangers
       1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
       2. Opleider
       3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
       Bewaartermijn

       15 jaar

       Doorgifte buiten EU

       nee

       Geautomatiseerde besluitvorming

       nee


       Verklaring Machinist

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Pasfoto
         Gegevens ten behoeve van afgifte duplicaat

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een verklaring machinist

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         Geen

         Ontvangers
         1. Personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         3. Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Luchtvaart theorie-examens

         Afgifte Verklaring van Theorie (luchtvaart)

         Brevetten voor beroepsvliegers

         Brevetten voor privévliegers

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Nationaliteit

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een verklaring van theorie voor de luchtvaart

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         3. KIWA
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Gevaarlijke stoffen

         ADR opleidingscertificaat voor bestuurders

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         handtekening
         pasfoto
         Nationaliteit

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een ADR opleidingscertificaat voor bestuurders

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers

         personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit
         Pasfoto

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         Geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         Nee


         Scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit
         Pasfoto

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         Geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         Nee


         Verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit
         Pasfoto
         Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN.

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         Geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Afgifte certificering Lang Zwaar Voertuig (LZV)

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit
         Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag voor een certificering LZV

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Afgifte getuigschrift vakbekwaamheid (Pluim) Vee Vervoer

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een getuigschrift vakbekwaamheid (Pluim) Vee Vervoer

         Verzameldoelen secundair
         1. anagementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         3. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Certificering directiechauffeur

         Betrokkene(n)

         Examenkandidaten

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         geboorteland
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         Handtekening
         Nationaliteit
         Gegevens ten behoeve van afgifte van een duplicaat

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een certificaat directiechauffeur

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. Opleider
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee 


         Erkenning opleiders

         Nascholing

         ADR

         Taxi Amsterdam

         ADN

         Matroos/Schipper

         LNG

         Directiechauffeur

         (Pluim)vee vervoer

         Rondvaartboot

         Betrokkene(n)

         Opleider

         Persoonsgegevens

         Opleiderscode
         Naam
         Telefoonnummer
         Emailadres
         Steekproefadres
         Correspondentie Adres
         Vestigings Adres
         Bankrekeningnummer
         Contactperso(o)n(en)
         Naam aanvrager
         Naam docent
         Logo
         Handtekening
         Erkenningsgegevens (dossier)
         Betalingsgegevens

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag voor erkenning als opleidingsinsituut en certificering van cursussen

         Bijhouden van erkenningen en certificeringen

         Toezicht houden op de naleving van de voorschriften

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         geen

         Ontvangers

         personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Rijgeschiktheid

         Mededelingenprocedure

         Betrokkene(n)

         Betrokkene

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         examengegevens
         nationaliteit
         BRP nummer
         rijbewijsgegevens
         rijbewijsdocument
         betalingsgegevens
         cursusinformatie
         onderzoeksinformatie
         bezwaar en (hoger) beroepsstukken
         strafrechtelijke gegevens
         gezondheidsgegevens

         Verzameldoel primair

         Uitvoeren van de mededelingenprocedure

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         strafrechtelijke gegevens
         gezondheidsgegevens

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. CVOM
         3. medisch specialisten
         4. politie
         5. KLPD
         6. KMAR
         7. RDW
         8. cursusgevende instantie
         9. Wetenschappelijke onderzoeksbureaus
         Bewaartermijn

         15 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         Voor het opleggen van een maatregel en bij afloop van een mededelingenprocedure wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.


         Ontheffing autogordelplicht

         Betrokkene(n)

         Aanvrager

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         geboorteplaats
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         gezondheidsgegevens
         gegevens werkgever
         betalingsgegevens

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een ontheffing autogordelplicht

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         gezondheidsgegevens

         Ontvangers

         personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

         Bewaartermijn

         5 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Gehandicaptenparkeerkaart

         Betrokkene(n)

         Aanvrager

         Persoonsgegevens

         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         geslacht 
         geboortedatum
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         e-mailadres
         pasfoto
         gezondheidsgegevens
         documenten betreffende verlopen parkeerkaart
         kopie legitimatiebewijs

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

         Verzameldoelen secundair
         1. managementdoeleinden
         2. statistiek
         3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         5. behandelen van geschillen
         6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         Bijzondere persoonsgegevens

         Geen

         Ontvangers

         personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

         Bewaartermijn

         5 jaar

         Doorgifte buiten EU

         nee

         Geautomatiseerde besluitvorming

         nee


         Gezondheidsverklaring rijbewijs

         Betrokkene(n)

         Aanvrager

         Persoonsgegevens

         BSN
         naam 
         voornamen 
         voorletters 
         titulatuur
         geslacht 
         geboortedatum
         adres
         postcode
         woonplaats 
         telefoonnummer
         bankrekeningnummer
         e-mailadres
         kandidaatsnummer
         gezondheidsgegevens
         strafrechtelijke gegevens
         onderzoeksgegevens
         betalingsgegevens
         bezwaar en (hoger) beroepsstukken

         Verzameldoel primair

         Afhandelen van een aanvraag van een Verklaring van geschiktheid voor het rijbewijs

         Verzameldoelen secundair
         1. informeren van klanten
         2. managementdoeleinden
         3. statistiek
         4. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
         5. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
         6. behandelen van geschillen
         7. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
         8. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
         9. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
         10. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
         Bijzondere persoonsgegevens

         strafrechtelijke gegevens
         gezondheidsgegevens

         Ontvangers
         1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
         2. medisch specialisten
         3. RDW
         4. (wetenschappelijk) onderzoeksbureaus
         5. partijen die onder verantwoordelijkheid van het CBR persoonsgegevens verwerken
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          In deze verwerking wordt in sommige gevallen waarin de Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.


          Geneeskundige verklaring recreatievaart

          Betrokkene(n)

          Aanvrager

          Persoonsgegevens

          BSN

          naam

          voornamen

          voorletters

          geslacht

          geboortedatum
          geboorteplaats

          adres

          postcode

          woonplaats

          telefoonnummer

          e-mail adres

          gezondheidsgegevens

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van een aanvraag van een geneeskundige verklaring klein vaarbewijs

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          geen

          Ontvangers
          1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          2. ILT
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Specialistenbeheer

          Betrokkene(n)

          Specialist

          Persoonsgegevens

          Naam
          adres
          postcode
          woonplaats
          telefoonnummer
          e-mailadres
          gegevens over de opleiding
          BIG-registratienummer
          overtredingen raamwerk en sancties

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van een aanvraag tot aanwijzing als keurend medisch specialist

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          Bijzondere persoonsgegevens

          geen

          Ontvangers

          personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          ICT-dienstverlener als verwerker

          Bewaartermijn

          duur van de aanwijzing

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Klachtafhandeling

          Betrokkene(n)

          Klager

          Persoonsgegevens

          BSN
          naam 
          voornamen 
          voorletters 
          titulatuur
          geslacht 
          geboortedatum
          adres
          postcode
          woonplaats 
          telefoonnummer
          bankrekeningnummer
          e-mailadres
          kandidaatsnummer
          examengegevens
          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens
          examengegevens
          onderzoeksgegevens
          cursusgegevens

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van klachten

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens

          Ontvangers
          1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          2. Nationale Ombudsman
          3. ICT-dienstverlener als verwerker
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Klantenservice

          Betrokkene(n)

          Betrokkenen en opleiders

          Persoonsgegevens

          BSN
          naam 
          voornamen 
          voorletters 
          titulatuur
          geslacht 
          geboortedatum
          adres
          postcode
          woonplaats 
          telefoonnummer
          bankrekeningnummer
          e-mailadres
          kandidaatsnummer
          examengegevens
          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens
          examengegevens
          onderzoeksgegevens
          cursusgegevens
          geluidsopnamen
          gespreksgegevens
          opleidergegevens

          Verzameldoel primair

          Behandelen van klantvragen

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens

          Ontvangers
          1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          2. ICT-dienstverlener als verwerker
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Geluidsopnamen die geen onderdeel zijn van een incidentmelding: 4 weken Geluidsopnamen die onderdeel zijn van een incidentmelding: 15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Incidentmeldingen verwerking

          Betrokkene(n)

          Betrokkenen en opleiders

          Persoonsgegevens

          BSN
          naam 
          voornamen 
          voorletters 
          titulatuur
          geslacht 
          geboortedatum
          adres
          postcode
          woonplaats 
          telefoonnummer
          bankrekeningnummer
          e-mailadres
          kandidaatsnummer
          examengegevens
          strafrechtelijke gegevens
          gezondheidsgegevens
          camera opnamen
          gegevens over een overtreding van huisregels

          Verzameldoel primair

          Onderzoek doen naar (vermoeden) van overtredingen van huisregels of wet- en regelgeving

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          strafrechtelijke gegevens
          gezondheidsgegevens

          Ontvangers

          personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Verzoeken op grond van de Wet open overheid

          Betrokkene(n)

          Verzoeker

          Persoonsgegevens

          Naam
          voorletters
          geslacht
          adres
          postcode
          woonplaats
          e-mailadres
          telefoonnummer

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van verzoeken op grond van de Wet open overheid

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          geen

          Ontvangers

          personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Rechten van betrokkene verzoeken

          Betrokkene(n)

          Verzoeker

          Persoonsgegevens

          BSN
          naam 
          voornamen 
          voorletters 
          titulatuur
          geslacht 
          geboortedatum
          adres
          postcode
          woonplaats 
          telefoonnummer
          bankrekeningnummer
          e-mailadres
          kandidaatsnummer
          examengegevens
          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens
          examengegevens
          onderzoeksgegevens
          cursusgegevens
          geluidsopnamen
          gespreksgegevens
          opleidergegevens

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van verzoeken op grond van de AVG

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          gezondheidsgegevens
          strafrechtelijke gegevens

          Ontvangers

          personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen

          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Opleideradministratie en Rijschoolzoeker

          Betrokkene(n)

          Opleider

          Persoonsgegevens

          Opleiderscode
          Naam
          KVK nummer
          BTW nummer
          Vestigingsnummer
          SBI code
          Telefoonnummer
          Emailadres
          Correspondentie Adres
          Vestigings Adres
          Bankrekeningnummer
          Contactperso(o)n(en)
          Opleidergegevens (dossierstukken)
          Betalingsgegevens
          WRM gegevens
          Instructeursgegevens

          Verzameldoel primair

          Uitvoering geven aan de overeenkomst die tussen CBR en opleider is gesloten

          Publicatie op de Rijschoolzoeker

          Verzameldoelen secundair
          1. managementdoeleinden
          2. statistiek
          3. voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid 
          4. verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          5. behandelen van geschillen
          6. (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          7. uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          8. berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          9. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
          Bijzondere persoonsgegevens

          geen

          Ontvangers
          1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          2. belastingdienst
          3. publicatie op de Rijschoolzoeker
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Rij opleiding in stappen certificering

          Betrokkene(n)

          Instructeur

          Persoonsgegevens

          BSN
          Naam
          Voornamen
          Voorletters
          Titulatuur
          Geslacht
          Geboortedatum
          Adres
          Postcode
          Woonplaats
          Telefoonnummer
          Bankrekeningnummer
          e-mailadres
          Geboorteplaats
          Geboorteland
          Kandidaatsnummer
          Examengegevens
          Instructeursnummer
          Dienstverband(en)
          Pasnummer

          Verzameldoel primair

          Afhandelen van een aanvraag van een Rijopleiding in stappen certificering

          Verzameldoelen secundair

          managementdoeleinden
          statistiek
          voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid
          verbeteren van de dienstverlening van het CBR onder meer door klanttevredenheidsonderzoek
          behandelen van geschillen
          (doen) uitvoeren van audits en andere controles
          uitvoeren van wettelijke verplichtingen
          berekenen, vastleggen en innen van gelden en het in handen stellen van derden van vorderingen
          andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)

          Ontvangers
          1. personen onder leiding van het CBR belast met de uitvoering van de doelstellingen
          2. IBKI
          3. Publicatie op www.cbr.nl
          Bewaartermijn

          15 jaar

          Doorgifte buiten EU

          nee

          Geautomatiseerde besluitvorming

          nee


          Wijzigingen

          Het CBR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor eventuele updates.