Update stand van zaken wachttijden

19 april 2019

Oorzaken huidige achterstand

De huidige achterstand in de afhandeling van Gezondheidsverklaringen komt door een combinatie van factoren. Belangrijkste oorzaak is de vorig jaar opgelopen vertraging in de invoering van het nieuwe systeem en een tekort aan medisch adviseurs (artsen). Vernieuwen terwijl de winkel open is zorgde ervoor dat de achterstand opliep. Vanaf begin 2019 steeg het aantal Gezondheidsverklaringen met 50- 60 procent omdat bezorgde mensen begrijpelijkerwijs de procedure veel eerder startten.

Situatie nu

CBR doet er alles aan om te voorkomen dat mensen in de knel komen, bijvoorbeeld door te monitoren op afloopdatum van het rijbewijs. Dit neemt niet weg dat het aantal klanten dat er langer dan 4 maanden over doet vanwege de doorlooptijd bij het CBR vanaf mei 2018 is gestegen. Vorige maand steeg het percentage mensen dat er langer dan 4 maanden over doet naar 7.5%. Dit komt vooral doordat het CBR in maart veel besluiten nam op aanvragen die afgelopen najaar vertraging in de behandeling opliepen.

Het nieuwe ICT-systeem werkt

Het nieuwe ICT-systeem werkt en is sinds januari 2019 volop in gebruik. De uitbreiding met nieuwe klantgroepen doen we gecontroleerd, stapsgewijs. Het merendeel van de nieuwe Gezondheidsverklaringen (alle vernieuwingen CDE- en 75+rijbewijzen) behandelt het CBR nu in het nieuwe systeem. Veel van de verwijzingen en besluiten gebeuren automatisch en de helft van de verwijzingen en besluiten wordt genomen door de digitale dokter. Daardoor krijgen mensen sneller duidelijkheid.

Veiligheid klantgegevens

Eén van de onderwerpen van Zembla is de informatiebeveiliging. We hebben laten weten dat we in het oudere, bestaande ICT systeem deels nog werken met het besturingssysteem Windows XP. Dit doen we op beperkte schaal en in een veilige afgesloten omgeving die beveiligingsrisico’s zoveel mogelijk uitsluit. De risico-beperkende maatregelen die wij hebben genomen zijn:

  • De betreffende applicaties draaien in een geïsoleerde omgeving, los van internet en los van mail.
  • Wijzigingen op deze applicaties zijn en worden tot een minimum beperkt.
  • Het CBR laat periodiek zogenoemde penetratietesten uitvoeren op de digitale omgeving van het CBR.
  • Het CBR voert –vanuit autorisatiebeheer- periodiek account-controles uit.