Pers

75plus-regeling in werking getreden

75plus-regeling in werking getreden

De 75-plus regeling is op zondag 1 december ingegaan. In totaal vallen direct 87.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend onder de regeling. Zij mogen als hun rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. De maatregel geldt voor maximaal een jaar.

De ouderen die onder de regeling vallen hebben de afgelopen dagen een mail of brief van het CBR ontvangen. 75+ers die na 1 december een gezondheidsverklaring indienen en onder de regeling vallen ontvangen ook automatisch bericht van het CBR. In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is. Ook 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard, vallen niet in de regeling.

Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR, is blij met de regeling. “Hiermee blijven in één keer meer dan 87.000 ouderen met een verlopen rijbewijs of een rijbewijs dat binnenkort verloopt, mobiel” aldus Pechtold.

Dankzij de 75-plus regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van examenkandidaten. “Mijn collega’s blijven zich keihard inzetten om de achterstanden weg te werken. Ook de komende maanden zullen er extra artsen worden opgeleid om hierbij te helpen. Er is dus zeker licht aan de horizon, maar het gaat helaas nog wel even duren voordat alles weer op orde is”, aldus Pechtold.

Door de langere wachttijden bij de medische beoordelingen dienen klanten in grote getale steeds eerder hun gezondheidsverklaring in. Hierdoor zijn er dit jaar al ruim 100.000 aanvragen meer binnengekomen dan verwacht. Pechtold doet daarom een oproep aan alle klanten van het CBR: “Ik wil iedereen vragen om niet veel vroeger dan nodig is, zich bij het CBR te melden. U wordt niet eerder geholpen en het zorgt ervoor dat het stuwmeer aan aanvragen in stand blijft. Dus dien pas 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt uw Gezondheidsverklaring in. Tenzij u medisch iets mankeert, dan is 5 maanden van de verloopdatum op tijd”, aldus de algemeen directeur.

feedback