Pers

Dossier fraudepreventie

Wat doet het CBR om fraude tegen te gaan?

Iemand die geslaagd is voor het theorie- en praktijkexamen van het CBR, begrijpt de verkeersregels, heeft inzicht in het verkeer en herkent gevaar. Daar moeten wij als samenleving van op aan kunnen. Om de verkeersveiligheid te garanderen hanteert het CBR een zero tolerance beleid op het gebied van fraude.

Theorie-examens

Bij vermoedens van fraude doen wij altijd aangifte bij de politie en we werken actief mee aan lopende onderzoeken. We werken met camera’s en andere apparatuur en trainen medewerkers op documentherkenning en look-a-likes.

Het CBR besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het theorie-examen en past dit examen stap-voor-stap aan. Elk jaar ontwikkelen we honderden nieuwe examenvragen die aan strenge eisen voldoen. Daarnaast zijn we gebruik gaan maken van bewegende beelden en hebben we nieuwe typen vragen geïntroduceerd. Hiermee wordt ongewenste voorspelbaarheid en het bekend raken van de theorievragen nog beter tegengegaan. De nieuwe vraagtypen zijn de sleepvraag, single-sleepvraag en de hotspotvraag. Deze veranderingen zijn onderdeel van de doorontwikkeling van het theorie-examen. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft.

De klassikale examens hebben sinds het najaar van 2014 plaatsgemaakt voor individuele examens achter de computer. Daarmee is spieken en elkaar onderling hints geven onmogelijk. Kandidaten maken een apart examen. In de vernieuwde theoriezalen worden ook alle moderne detectiemethoden toegepast. In het huidige systeem kunnen examens en vragen snel en direct worden aangepast. Daarnaast krijgt een gezakte kandidaat niet opnieuw hetzelfde examen en krijgt een kandidaat nooit hetzelfde examen als zijn buurman.

Detectie en preventie

  • Bij de theorie-examens gebruiken wij eigentijdse apparatuur om (voorzeg-)fraude te voorkomen, hebben wij cameratoezicht en zijn onze medewerkers intensief opgeleid op het gebied van documentherkenning en look-a-likes. Dit is een doc 1 training die bijvoorbeeld de marechaussee ook krijgt.
  • Op de examencentra hebben wij lockers waar kandidaten elektronische apparatuur zoals telefoons, jassen en tassen in moeten opbergen.
  • We hanteren een heldere gedragscode en passen strikt het sanctiereglement toe.
  • De theorie-examenvragen en antwoorden worden gerandomiseerd. Verder worden vragen uit het theorie-examen frequent gewisseld. Dagelijks worden nieuwe vragen gemaakt. Hiermee voorkomt het CBR ongewenste voorspelbaarheid.
  • Rijbewijsbezitters kunnen geen theorie-examen afleggen. Het reserveringssysteem van het CBR blokkeert dat automatisch.
  • Daarnaast houdt het systeem bij hoe vaak iemand examen doet. Met kandidaten die vaker dan gemiddeld op examen komen, hebben wij een gesprek en zo nodig sluiten wij hen uit van het doen van examen.
  • De theorie-examens starten automatisch op zonder tussenkomst van een medewerker.

Praktijkexamens

Voorafgaand aan het praktijkexamen wordt de identiteit van de kandidaat gecontroleerd. Hierbij maken we gebruik van controleapparatuur (retrocheck) om vast te stellen of het document echt is. Bij twijfel wordt het examen niet afgenomen en zo nodig de politie gewaarschuwd. De politie wordt altijd ingeschakeld bij geconstateerde fraude zoals bij een vals document of een ‘look-a-like’. Als fraude later aan het licht komt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en doen wij aangifte bij de politie. Naast deze aangifte neemt het CBR aanvullende maatregelen, zoals een verbod om examen te doen voor een bepaalde tijd of een verbod om zich op de examenlocatie te bevinden. Als er na het frauduleuze examen ondertussen voor andere categorieën praktijkexamen is gedaan, worden alle categorieën ongeldig verklaard.

Aangifte/ontzegging tot examen

Het CBR doet altijd direct aangifte bij de politie. In de meeste gevallen komt de politie direct naar het examencentrum om de kandidaat te verhoren en/of mee te nemen naar het bureau. De kandidaat wordt direct na afloop van het examen uit de zaal verwijderd. De uitslag wordt ongeldig verklaard en de kandidaat krijgt een ontzegging van de toegang tot het examen voor de duur van 3 maanden. Eerst heeft hij een persoonlijk gesprek met een CBR-examenmanager voordat opnieuw examen mag worden gedaan.

Meldingen

2020 2019 2018
Aantal meldingen rondom examenfraude waarbij aangifte is gedaan 9 16 11

Veroordelingen

Het CBR werkt intensief samen met politie en OM. Dat werkt succesvol en heeft al meerdere keren geleid tot geldboetes en taakstraffen. In maart, mei en december 2019 werden er fraudeurs tot een celstraf en een taakstraf veroordeeld. Ook zijn de verdachten veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan het CBR.

    feedback