Over het CBR

Partners

Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners: ook op die manier levert het CBR een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

  • Samen met brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB overlegt het CBR regelmatig over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.
  • In het Overlegorgaan Verkeersveiligheid en de Regionale Organen Verkeersveiligheid denkt het CBR mee over de nationale verkeersveiligheid.
  • Met een actieve rol in CIECA (de internationale organisatie van exameninstituten) draagt het CBR bij aan de harmonisatie van regels en richtlijnen in de Europese Unie.
  • Het CBR onderhoudt intensieve contacten met de politie over de bestuursrechtelijke aanpak van bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen.
  • Het CBR heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en de Cito Groep. Op structurele basis ondersteunen deze organisaties elkaar bij het onderzoeken en ontwikkelen van initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid.