Open overheid

Hoe doet u een informatieverzoek?

U kunt een informatievraag doen op de volgende manieren:

 • digitaal: via het contactformulier
 • via de post:

  Contactfunctionaris CBR
  Hazenkamp 10
  6836 BA Arnhem

In uw informatieverzoek zegt u over welk onderwerp u informatie wilt. Of welke documenten u opvraagt. Wees daar zo precies mogelijk in. Bijvoorbeeld door te laten weten over welke periode u documenten wilt ontvangen. Dat versnelt de behandeling van uw verzoek.

Om informatie te krijgen is niet altijd een officieel verzoek en/of besluit nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om een algemene vraag of als de gevraagde informatie al openbaar is.

Als u de gevraagde informatie openbaar wil laten maken of als u een schriftelijk besluit wilt ontvangen, kunt u dat duidelijk aangeven. Wij noemen dat dan een Woo-verzoek.

De afhandeling

 • Het CBR probeert het aanvragen van informatie zo makkelijk mogelijk te maken. Onze contactfunctionaris zoekt als het nodig is (per telefoon) contact met u om te bespreken hoe om te gaan met uw verzoek.
 • Informatie die (al) openbaar is gemaakt, vindt u op de pagina met Woo-publicaties en de pagina Publicaties zonder verzoek.
 • Als een besluit nodig is, beslist de gemandateerde divisie- of stafmanager.
 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een beslissing op uw verzoek. Dit kan met 2 weken verlengd worden. Soms is er uitstel nodig, bijvoorbeeld om de mening te vragen aan anderen die er mee te maken hebben.