Wijzigingen m.b.t. gebruik geneesmiddelen en beoordeling rijgeschiktheid

Wijzigingen m.b.t. gebruik geneesmiddelen en beoordeling rijgeschiktheid

Wijziging hoofdstuk 10

In 2019 heeft de Gezondheidsraad een advies over de eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen uitgebracht. Een deel van het advies is overgenomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar aanleiding hiervan is de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast. Deze wijzigingen gaan in op 17 april 2021. Hieronder vindt u een overzicht.

Geen ongeschiktheid bij gebruik medicatie categorie III voor beperkte tijd

Geneesmiddelen zijn door de KNMP ingedeeld in categorieën. Wanneer u wilt weten onder welke categorie een geneesmiddel valt kunt u dat eenvoudig vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Er zijn vier categorieën.

Indeling KNMP Negatieve invloed op rijvaardigheid Vergelijkbaar met bloedalcoholconcentratie Geschiktheid
Categorie 0 Geen n.v.t. Geschiktheid
Categorie I Weinig < 0,5 ‰ Geschiktheid
Categorie II Matige 0,5-0,8 ‰ Geschikt Evt. gewenningsperiode
Categorie III Ernstig of potentieel gevaarlijk > 0,8 ‰ Ongeschikt

Nu is het zo dat er bij meerdere geneesmiddelen die in categorie III vallen staat dat deze na een x aantal uur hun werking hebben verloren, bijvoorbeeld Temazepam. (zie www.rijveiligmetmedicijnen.nl). Tot nu toe hield het CBR aan dat men met een dergelijk geneesmiddel alleen geschikt was wanneer het ante nocte werd gebruikt en het aantal uren waarna het categorie I werd maximaal 10 uur betrof. Vanaf 17 april wijzigt dit.

Er wordt niet meer weergegeven dat het geneesmiddel na een x aantal uur onder categorie I valt, er wordt aangegeven dat men t/m een x aantal uur na inname niet mag autorijden. Wanneer een geneesmiddel gebruikt wordt waarmee men na een x aantal uur weer mag autorijden en de betrokkene neemt de volgende dosering niet standaard binnen deze uren opnieuw in, zal de betrokkene geschikt verklaard worden. Tenzij er sprake is van een periode van 24 uur of langer waarin men niet mag autorijden (bijvoorbeeld Diazepam t/m 72 uur na inname). De informatie op www.rijveiligmetmedicijnen.nl wordt hierop aangepast.

Voorbeeld: Betrokkene gebruikt Temazepam t/m 20 mg. Hierbij staat aangegeven dat dit is ingedeeld in categorie III, waarbij men t/m 8 uur na inname niet mag autorijden. Wanneer de betrokkene dit 1 keer per dag gebruikt wordt hij dus geschikt verklaard. Wanneer de betrokkene dit 3 keer per dag gebruikt niet, want voordat de 8 uur voorbij zijn wordt er al een volgende dosis ingenomen en gaan de 8 uur opnieuw in. Hierdoor is hij ongeschikt.

Deze wijziging betekent dat het CBR niet meer ongeschikt zal verklaren wanneer een categorie III middel na een bepaalde tijd na inname zijn negatieve invloed op de rijvaardigheid verliest en er dus een deel van de dag gereden zou mogen worden. Het is de verantwoordelijkheid van betrokkene dat hij niet rijdt in de uren dat er een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed is op de rijvaardigheid. Het CBR zal hier in de algemene informatie op de website naar verwijzen. Het is echter ook van belang dat behandelend artsen dit bij het voorschrijven van een geneesmiddel en de apotheken bij het verstrekken van een geneesmiddel goed met hun patiënten overleggen.

Stabiel gebruik antidepressiva

Bij het gebruik van een antidepressiva categorie III is men in principe ongeschikt tot het besturen van een motorvoertuig. Hiervoor is in het verleden al een wijziging aan paragraaf 10.3 van de REG2000 toegevoegd. Deze wijziging hield in dat bij langdurig gebruik iemand geschikt verklaard kon worden, wanneer hij een test in een rijsimulator met goed gevolg af zou leggen.

Inmiddels is er voortschrijdend inzicht en heeft de Gezondheidsraad het volgende advies uitgebracht aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook deze wijziging is overgenomen en zal op 17 april in gaan.

Bij stabiel gebruik van antidepressiva is men geschikt voor het rijbewijs wanneer er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De gebruikte dosering is minimaal 3 maanden stabiel.
  • De behandelde aandoening is stabiel en heeft geen gevolgen (meer) voor de rijgeschiktheid.
  • Er zijn geen bijwerkingen die een negatieve invloed hebben op de rijgeschiktheid.

Gebruik psychostimulantia

In paragraaf 10.4 van de REG2000 staat aangegeven dat men bij het gebruik van psychostimulantia geschikt is voor het groep 1 rijbewijs (motor, personenauto en tractor). Voor het groep 2 rijbewijs (vrachtwagen en bus) geldt dit alleen wanneer dit geneesmiddel gebruikt wordt bij ADHD, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie.

Vanaf 17 april is men ook geschikt voor het groep 2 rijbewijs bij het gebruik van psychostimulantia bij andere aandoeningen. De voorwaarde dat het middel gebruikt wordt bij ADHD, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie vervalt.

Zie de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 voor de nieuwe tekst van hoofdstuk 10.