Wijziging tolkenbeleid beroepsexamens

Door de internationalisering van onze samenleving wordt ook bij de beroepsexamens van het CBR de vraag steeds groter om in een andere taal dan het Nederlands examen te doen. Het CBR speelt op deze vraag in. Daarom is vanaf 1 januari 2018 een tolk toegestaan bij diverse CCV theorie- en praktijkexamens (waaronder het C en D examen) en bij nascholing. Het betreft een pilot van één jaar. Bekijk de volledige lijst van examens waarbij het mogelijk is gebruik te maken van een tolk. Het is alleen mogelijk om een beëdigd tolk in te huren.

Een uitgebreide toelichting staat beschreven op de CBR website ‘Tolk tijdens beroepsexamen’.

feedback