Wijziging taxi-objecten Heerenveen

Wijziging taxi-objecten Heerenveen

Per 1 oktober 2023 wordt één van de objecten in Heerenveen gewijzigd.

Het object ‘Restaurant Hjir is’t’ komt vanaf dan te vervallen. Het nieuwe object per 1 oktober 2023 is ‘Restaurant De Koken’ (Ulbe Twijnstrawei 31 in Akkrum).

De volledige objectenlijst kunt u vinden op onze cbr.nl/objecten.