Wijziging startdatum nieuwe binnenvaartexamens

In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opleiders werkgroep en examinatoren is besloten om op 1 januari 2023 te starten met de nieuwe binnenvaartexamens in plaats van op 1 september 2022.

Zo kan het CBR zorgvuldigheid en kwaliteit van de examens voorop zetten en krijgen opleiders voldoende ruimte om lesmateriaal aan te passen. Ook hopen we dat de wetgeving met nieuwe exameneisen voor 1 januari gepubliceerd is. Alleen de nieuwe radar examens gaan we al eerder afnemen, namelijk per 21 september 2022. 

Theorie-examens ‘oude stijl’ 

Tot en met 31 december 2022 blijven we de examens ‘oude stijl’ afnemen onder de noodregeling (de aangepaste Binnenvaartregeling), zoals dat nu ook gebeurt. 

Als u vóór 31 december 2022 minimaal één theorie-examen schipper ‘oude stijl’ met een voldoende heeft afgerond, kunt u het traject ‘oude stijl’ afmaken, aangevuld met het overgangsexamen. In combinatie met overige kwalificatie-eisen zoals voldoende vaartijd, voldoet u dan aan de eisen uit de nieuwe Richtlijn. U heeft tot en met 31 december 2024 de tijd om dit traject af te ronden. Hierna worden alleen nog de nieuwe theorie-examens afgenomen. 

Het mondeling examen navigatie 1 (met aantoonbaar 4 jaar vaartijd) blijven we afnemen tot en met 31 december 2022. Dit doen we twee keer per maand, met vijf rondes per examen. 

Wij zien dit jaar een flinke daling in het slagingspercentage ten opzichte van 2021. Wij adviseren u dan ook goed voorbereid naar het examen te komen.  

Vanaf 1 januari 2023 komt het navigatie 1 examen te vervallen en wordt dit vervangen door twee praktijkexamens schipper: reisuitvoering en reisvoorbereiding. 

Radarexamens per 21 september 2022 

De nieuwe radar theorie- en praktijkexamens nemen we af per 21 september 2022. In de nieuwe exameneisen staat wat u voor het examen moet kennen en kunnen. Deze exameneisen staan op cbr.nl  

 

 

feedback