Wijziging kosten voor onderzoeken in vorderingsprocedure

Per 1 januari 2017 wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 en betaalt de overheid niet langer de (volledige) kosten voor de onderzoeken medisch en rijvaardigheid in de vorderingsprocedure. Het CBR heeft de tarieven voor 2017 gepubliceerd, inclusief de nieuwe tarieven voor de vorderingsonderzoeken. De wijziging geldt voor meldingen van de politie of anderen die vanaf 1 januari 2017 aan het CBR verzonden worden. In 2016 gemaakte keuringsafspraken voor 2017 mogen in ieder geval op de huidige wijze gedeclareerd worden bij het CBR. We informeren keurend specialisten zo snel mogelijk per mail en www.cbr.nl/voorartsen over de consequenties van deze wijziging.

feedback