Wijziging in vraagsoorten theorie-examen ADR Basis en Verlenging per 1 juli 2020

Wijziging in vraagsoorten theorie-examen ADR Basis en Verlenging per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 worden wijzigingen doorgevoerd in de vraagsoorten van het theorie-examen voor ADR Basis en Verlenging. De hotspotvraag en de invulvraag worden aan deze examens toegevoegd.

Het doel van de uitbreiding van deze vraagsoorten is het toekomstbestendig houden van het theorie-examen. Ook wordt de voorspelbaarheid kleiner doordat er meer variatie wordt aangebracht. Daarnaast is het toevoegen van sommige nieuwe vraagsoorten prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde.

In mei 2020 worden ook nieuwe vraagsoorten ingevoerd voor de theorie-examens Taxi en het T-rijbewijs. Lees meer over de nieuwe vraagsoorten.

feedback