Wijziging EU-codes

Vanaf 19 december 2016 wijzigen de rijbewijscodes. De nieuwe codes zijn vastgesteld door de Europese Commissie en binnen de hele EU hetzelfde. Ook sluiten ze beter aan op de huidige techniek in auto’s en ontwikkelingen in de medische wetenschap.

Wanneer een rijbewijscode?

Voor de veiligheid van ons allemaal is het belangrijk dat iemand slaagt voor het theorie- en praktijkexamen om het te rijbewijs te krijgen. Daarnaast moet iemand gezond genoeg zijn om te rijden. Soms mag rijden alleen met bepaalde maatregelen of onder voorwaarden. Bijvoorbeeld een technische aanpassing aan de auto. Of iemand mag alleen in een auto met automaat rijden. Dan komt er een code op het rijbewijs te staan. Het CBR stelt vast of een code op het rijbewijs nodig is. Dit doen we op basis van wet- en regelgeving, de informatie op de Eigen verklaring en een eventueel rapport van een arts of rijtest.

Wat verandert er?

Codes 10.01; 20.08; 40.03; 42.06 en 90.07
Deze codes verdwijnen. Rijbewijshouders mogen zonder deze code(s) gewoon blijven rijden en hoeven het rijbewijs niet eerder dan gebruikelijk te verlengen.
Code 40.02 
Code 40.02 wijzigt in code 40.01 met een newton (N) waarde. Deze waarde wordt bepaald met een stuurkrachtmeting. Rijbewijshouders met code 40.02 op hun rijbewijs ontvangen ongeveer vijf maanden voor het verlopen van hun rijbewijs per brief een uitnodiging van het CBR voor de stuurkrachtmeting. Rijbewijshouders met deze code die voor het verlengen van hun rijbewijs een Eigen verklaring naar het CBR moeten sturen, ontvangen de uitnodiging hierna.
Code 40.01
Alle rijbewijzen met code 40.01 die vóór 19 december 2016 zijn afgegeven, krijgen geen N-waarde op het rijbewijs.
Code 102
Code 102 is een nationale code waarmee alleen in Nederland gereden mag worden. Deze code wordt vervangen door de Europese code 01.07. Met code 01.07 op het rijbewijs mag ook buiten Nederland gereden worden. Rijbewijshouders met code 102 op hun rijbewijs ontvangen een brief van het CBR met meer informatie over hoe zij code 01.07 op hun rijbewijs kunnen krijgen.
Overige codes
Door wijziging van andere codes verandert er niets voor rijbewijshouders. De nieuwe code(s) komen op het rijbewijs na verlenging bij de gemeente. Het is niet nodig het rijbewijs eerder dan gebruikelijk te verlengen.

Meer informatie?

Vanaf maandag 19 december staan de veel gestelde vragen en antwoorden over de codes op de website. Alle actuele rijbewijscodes met hun betekenis staan vanaf dan op wetten.overheid.nl