Wijziging beleidsregel aanwijzing keurend specialisten

Wijziging beleidsregel aanwijzing keurend specialisten

In de beleidsregel aanwijzing keurend specialisten staan de ‘spelregels’ beschreven tussen het CBR en de medisch specialisten die bij het CBR ingeschreven staan voor het verrichten van onafhankelijke keuringen voor de rijgeschiktheid.

Op 5 december 2018 is er een gewijzigde versie van de beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten geplaatst in de Staatscourant. Een overzicht van de wijzigingen is met de nieuwe versie geplaatst in de Staatscourant.

Belangrijkste wijzigingen:

• kosten medische rapportages in het kader van de vorderingen voor betrokkene (per 01-01-2017)

• uitbreiding van de afspraken rondom keuringen onder supervisie

• in de procedure voor het verkrijgen van een Verklaring van geschiktheid kan een door het CBR opgesteld sjabloon bij bepaalde ziektebeelden een rapport vervangen • toevoeging van de AVG

• verduidelijking van de procedure voor declaratie van kosten bij aanvullende vraag vanuit het CBR

• uitschrijving uit het BIG-register moet vooraf en tijdig doorgegeven worden aan het CBR

• de term Eigen verklaring is vervangen door Gezondheidsverklaring Een volledig overzicht van de wijzigingen en de aangepaste beleidsregel vindt u in de Staatscourant.

feedback