Wijziging aantekening arts

Brief in plaats van verklaring

Artsen die keuringen uitvoeren voor het CBR, kunnen vanaf december een ander soort document ontvangen om het oordeel over de rijgeschiktheid van een burger op aan te geven. In plaats van een volledig ingevulde Gezondheidsverklaring, waarop de arts een aantekening maakt, brengt de burger (bij een aanvraag voor het rijbewijs A, B(E) en T) nu een brief mee. Een brief waarin het CBR de arts vraagt naar uw beoordeling van een specifieke vraag uit de Gezondheidsverklaring. De vragenlijst is niet bijgevoegd.

Twee soorten formulieren

Voorlopig zullen artsen naast de nieuwe brief ook nog de bekende vragenlijst ontvangen. De wijziging gaat namelijk in eerste instantie alleen gelden voor mensen die digitaal een aanvraag indienen voor een Gezondheidsverklaring behorend bij rijbewijscategorie A, B(E) en T. Begin volgend jaar voeren we het ook in voor 75+ers en rijbewijscategorieën C(E) en D(E).

Daarbij komt dat voorlopig ook nog de huidige papieren Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) in omloop blijft. De nieuwe Gezondheidsverklaring met nieuwe vragenlijst brengen we in het tweede kwartaal van 2018 op papier in omloop.

Betekenis voor keuringsartsen

Behalve dat de arts de aantekening in de nieuwe situatie op de brief van het CBR maakt, verandert er voorlopig weinig in het bekende proces. De kandidaat neemt de brief mee en draagt zorg voor verzending aan het CBR.

Processen verbeteren

Het CBR is continu bezig om zijn processen te verbeteren. Een van de aandachtspunten daarbij is de digitalisering van onze dienstverlening. Zo kunnen klanten snel en eenvoudig hun verklaring aanvragen via het vernieuwde Mijn CBR. Daarnaast werken we aan efficiency verbetering. Zo passen we de vragenlijst behorend bij de Gezondheidsverklaring aan. De aanpassing van deze lijst is erop gericht dat we alle relevante informatie in één keer zo goed mogelijk uitvragen. Bovendien willen we dat de klant zelf verantwoordelijkheid neemt om de vragen over zijn gezondheid zelf in te vullen (en dit niet door een rijopleider laat doen). Al deze wijzigingen voeren we gefaseerd door, met als eerste ijkpunt de lancering van het vernieuwde Mijn CBR en de nieuwe vragenlijst in december.