Wie heeft de controle over zelfrijdende auto's?

Wie heeft de controle over zelfrijdende auto's?

Het CBR werkt samen met o.a. de TU Delft aan het project ‘Meaningful Human Control’. Dit gaat over het gedrag van de mens in de (deels) zelfrijdende auto.

Het CBR werkt samen met o.a. de TU Delft aan het project ‘Meaningful Human Control’. ‘Zinvolle menselijke controle’ betekent dat alle sleutelfiguren op dit terrein (ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers) voldoende kennis hebben van nieuwe systemen in de auto en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen.

Het doel van dit project is o.a. het ontwikkelen van methodes voor het gebruik van ADAS en zelfrijdende auto’s in het rijexamen en in het verlengde hiervan in de rijopleiding.

Autonoom rijdende voertuigen worden onderverdeeld in vijf levels. Level 1 staat voor beperkte rijtaakassistentie. En level 5 staat voor volledige automatisering. Maar wat moet de mens nu wel of niet gaan doen bij welke level? Moeten we meer kennen en kunnen? Of juist minder? Wat is ervoor nodig om in de zelfrijdende auto te kunnen rijden? En wie is er verantwoordelijk als het mis gaat? Dit wordt onderzocht door de projectgroep.

De nieuwe animatie laat zien dat het lastig is om te bepalen wie verantwoordelijk is bij een ongeval met een zelfrijdende auto. Is dit de bestuurder, de ontwerper, de beleidsmakers, andere weggebruikers? En voelen diegenen zich ook verantwoordelijk voor het gedrag van het voertuig? En wie moet kennis hebben van de software? Deze en andere vragen onderzoeken we in dit project. Daarbij ontwikkelen we methodieken, beleid en regelgeving om innovatie in zelfrijdende auto’s te bevorderen.

Met de animatie willen we bestuurders aan het denken zetten: “Wat betekent de zelfrijdende auto nu voor de verantwoordelijkheid van de bestuurder, de ontwerper en de beleidsmaker?”

Het CBR werkt in het project Meaningful Human Control samen met: Toyota Europe, Achmea Royal Haskoning DHV, Transdev, ANWB, Langerak Van Roest Advocaten, Connekt, CBR, SWOV, AMS Institute, Rijkswaterstaat, Nationale Nederlanden, RDW, AMS, NWO en TU Delft.

Bekijk de animatie.

feedback