Weer stijging examens naar 1,5 miljoen in 2019

Weer stijging examens naar 1,5 miljoen in 2019

CBR nam in 2019 voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer examens af dan het jaar ervoor. In totaal verwerkte de organisatie het afgelopen jaar ruim 1,5 miljoen theorie- en praktijkexamens en toetsen, een stijging van bijna 3% ten opzichte van 2018.

De tussentijdse toets voor het autopraktijkexamen stijgt verder in populariteit (+7%), evenals afrijden als je 17 bent. Bij al deze toenames valt op dat het aantal afgenomen beroepsexamens (bus, vrachtauto, taxi, T-rijbewijs) gelijk bleef ten opzichte van 2018.

Tussentijdse toetsen naar recordhoogte

Het aantal tussentijdse toetsen voor het autopraktijkexamen steeg in 2019 naar recordhoogte. Voor het eerst in de geschiedenis deden meer dan 100.000 examenkandidaten zo'n vrijwillige toets, om precies te zijn 102.471. Dat is liefst 7% meer dan in 2018. 

Inmiddels doet bijna de helft van alle kandidaten voor hun eerste autopraktijkexamen een tussentijdse toets, een stijging van bijna 2 procentpunt: van 44,6% in 2018 naar 46,4% in 2019. De stijgende populariteit zal ongetwijfeld te maken hebben met de goede resultaten. Bij examenkandidaten die eerst een tussentijdse toets hebben gedaan, ligt het slagingspercentage op 57%. Dat is 14 procentpunten hoger dan bij de kandidaten die zonder tussentijdse toets het eerste rijexamen doen.

CBR zag verder het aantal 17-jarigen dat kiest voor begeleid rijden tot het 18e jaar weer toenemen, van 88.635 in 2018 naar 90.454 in het laatste boekjaar. Bij 17-jarigen is de tussentijdse toets ongekend populair: zelfs 60% van de jongeren onder de 18 kiest hiervoor. 

In 2019 voldeed het CBR het hele jaar door op alle 54 examenlocaties aan de afgesproken reserveringstermijnen. Dit betekent dat de eerste auto-examens altijd binnen 7 weken gereserveerd konden worden en de herexamens binnen 5 weken. CBR blijft hieraan werken en gaat daarom door met het opleiden van nieuwe examinatoren.

Alle examencijfers vind je hier.

Advies bij aandoening zoals ADHD, ADD en autisme

Vanwege de langere wachttijd bij de medische beoordeling adviseert CBR jongeren met een medische aandoening (zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, epilepsie en diabetes) meteen online de Gezondheidsverklaring naar het CBR te sturen als je begint met rijlessen. Het kan namelijk 4 tot 6 maanden duren voor je duidelijkheid hebt over je rijgeschiktheid. Dat laatste is een voorwaarde om een rijexamen te kunnen reserveren.

    feedback