Vraag naar rijexamens blijft groeien

Steeds meer Nederlanders willen rijexamen doen. Dat geldt niet alleen voor auto, motor en bromfiets, maar ook voor voertuigen van beroepschauffeurs. Verklaring hiervoor is de alsmaar aantrekkende economie.

Om zijn klanten zo goed mogelijk te helpen in deze extreme tijden, heeft het CBR vorig jaar al 60 examinatoren geworven. Dit jaar komen er nog eens 60 bij, die na een opleiding van 3 maanden (voor examinator auto-examen) of 9 maanden (voor examinator beroepsexamens) aan de slag kunnen. Daarnaast blijven we overwerken. Met de capaciteitsuitbreiding hopen we eind dit jaar voor de categorieën auto, motor en bromfiets weer binnen de afgesproken reserveringstermijnen te komen.

Het eerste rijexamen kun je twintig weken tevoren al reserveren. Dit betekent dat opleider en kandidaat samen de rijopleiding en dit examen op elkaar kunnen afstemmen. Voor een herexamen ligt dat anders. Daarom streeft het CBR ernaar dat je een herexamen voor de auto al binnen 5 weken kunt doen en de overige praktijkexamens binnen 7 weken.

Dankzij de genomen maatregelen wordt de reserveringstermijn voor herexamen auto in het merendeel van de locaties nog wel gehaald. De vraag naar rijexamens stijgt nu zó hard, dat de termijnen voor de overige praktijkexamens in ruim de helft van alle locaties worden overschreden. In de eerste drie maanden van 2016 namen we 148.754 examens en toetsen af voor auto, motor en bromfiets. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat aantal met bijna 11.000 naar 159.735.

Bij de beroepsexamens ging het aantal in diezelfde periode omhoog van 8.551 naar 11.599, een stijging van 36%. Naast de aantrekkende economie spelen hierbij ook andere factoren een rol. Zo steeg de vraag naar examens voor taxichauffeur sterk door het vervallen van de vakbekwaamheidseisen voor taxiondernemers en de komst van de wet Werk en Zekerheid. Daarnaast valt het aantal kandidaten voor het T-rijbewijs veel hoger uit dan mocht worden verwacht op basis van het aantal trekkercertificaten in het verleden.

Zie: gemiddelde reserveringstermijnen

feedback