Voorrang beroepschauffeurs bij medische beoordelingen

Voorrang beroepschauffeurs bij medische beoordelingen

Sinds half januari behandelt het CBR alle aanvragen voor Gezondheidsverklaringen van bestaande en toekomstige beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Hierdoor kunnen we snel besluiten nemen over de medische geschiktheid.

Als er geen medische belemmeringen zijn, ontvangt de chauffeur per omgaande het besluit van het CBR (een besluit van het CBR kan luiden: rijgeschikt, rijgeschikt voor een bepaalde tijd, rijgeschikt onder voorwaarden of niet rijgeschikt).

Als er een verwijzing nodig is naar een of meer artsen, dan gebeurt dat voor 75 % automatisch. Hebben we het rapport van een arts ontvangen, dan wordt in 50 % van de situaties automatisch een besluit genomen over de medische geschiktheid.

Helaas loopt de doorlooptijd in het nieuwe proces nu op als een CBR-arts de informatie nader moet beoordelen. Sinds januari 2019 ontvangen we maandelijks zo’n 50% tot 60% meer Gezondheidsverklaringen, omdat klanten massaal eerder starten met het indienen daarvan. We hebben onvoldoende medische capaciteit om deze grote toestroom op te kunnen vangen. Daarom duurt het nu gemiddeld 2 weken (en maximaal 7 weken) voordat een chauffeur een verwijzing krijgt naar een medisch specialist. Vervolgens duurt het gemiddeld 3,5 weken (en maximaal 9 weken) voordat het CBR na ontvangst van de medische rapporten een definitief besluit neemt over de medische geschiktheid.

Afloopdatum rijbewijs

Het CBR houdt voor houders van het groot rijbewijs de afloopdatum van het rijbewijs in de gaten. Wanneer een rijbewijs van een chauffeur dreigt te verlopen, behandelen we deze met voorrang. Daarnaast blijft de spoedprocedure bestaan, zoals via TLN, waarvan chauffeurs en transportbedrijven gebruik kunnen maken. Deze werkwijze verloopt goed.

Oude proces

Op dit moment behandelen we nog een klein aantal Gezondheidsverklaringen via ons oude systeem. Hierbij gaat het om chauffeurs die voor half januari 2019 zijn gestart met de aanvraag voor vernieuwing van het rijbewijs of voor een examen. De vernieuwers hebben daarbij altijd al voorrang gehad. Maar een aantal examenkandidaten dreigt hierdoor nu in de knel te komen, horen wij uit de branche. Daarom gaan we nu ook deze groep met spoed behandelen.

Zie ook: Medische beoordeling voor rijexamen kan uitlopen

feedback