Vervallen docentkwalificatie CCV vakdiploma bij nascholingscursussen U10 en U11

Vanaf 1 juli 2017 neemt CCV geen examens Chauffeur Geconditioneerd en Chauffeur Sierteeltvervoer vervoer meer af. 
Het vervallen van de afgifte van deze diploma’s heeft gevolgen voor de docentkwalificatie van de nascholingscursussen U10-1 Geconditioneerd vervoer en U11-1 Sierteeltvervoer.

Wat betekent dit voor de U10-1 Chauffeur geconditioneerd vervoer?
De docentkwalificatie “CCV vakdiploma Chauffeur Geconditioneerd vervoer” vervalt per 1 juli 2017.
De kwalificaties “geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I” en “beschikt over goede didactische vaardigheden” blijven ongewijzigd van kracht.

Wat betekent dit voor de U11-1 Chauffeur sierteeltvervoer?
De docentkwalificatie “CCV vakdiploma Chauffeur Geconditioneerd vervoer met sierteelt ” vervalt per 1 juli 2017.
De kwalificatie “beschikt over goede didactische vaardigheden” blijft ongewijzigd van kracht.

Voor zowel de U10 als de U11 zorgt de opleider ervoor dat de docent inhoudelijk op de hoogte is (Artikel 4.2.2.a. uit het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR).

Wat betekent dit voor lopende en nieuwe certificeringen?
Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de lopende certificering die u voor de betreffende cursus heeft. 
U hoeft géén opleidingsplan(nen) aan te passen naar aanleiding van deze wijzigingen.

Wilt u voor 1 juli 2017 een certificering aanvragen voor de U10 of U11? 
U hoeft vanaf heden de eis van het CCV vakdiploma niet meer te vermelden. 

feedback