Versoepelingen coronamaatregelen bij examens uitgesteld

Versoepelingen coronamaatregelen bij examens uitgesteld

Op 8 juli kondigde het CBR aan dat, onder voorbehoud, stapsgewijs de maatregelen bij de examens, rijtesten en toetsen versoepeld konden worden.

De aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen die per 1 augustus zouden ingaan, zijn vooralsnog met één maand uitgesteld naar 1 september. Het gaat dan o.a. om het meerijden met faalangstexamens B, nader onderzoeken en AA examens en de aanwezigheid van de instructeurs in de zaal bij het eindgesprek.

Ook de voorgenomen volgende stappen van oktober en november schuiven met tenminste 1 maand op. Het CBR wil met het oog op de toename van het aantal besmettingen in Nederland alle risico’s voor medewerkers, klanten en instructeurs zoveel mogelijk uitsluiten. Ook wil het CBR voorkomen dat eenmaal ingezette versoepelingen achteraf teruggedraaid moeten worden. Daarom wordt elke eventuele volgende stap zorgvuldig gewogen. Daarbij bekijken we wekelijks de actuele situatie. Een definitief besluit nemen we een week van tevoren. De versoepelingen die 13 juli in gingen blijven vooralsnog gehandhaafd.

Het meerijden voor de WRM-stage per 1 augustus gaat wel door. Het gaat daarbij om heel beperkte aantallen (gemiddeld 65 per maand) en voorkomt dat de opleiding tot rijinstructeur stagneert. Het bijwonen van een examen is een verplicht onderdeel binnen de WRM-opleiding.

Regionale aanpak

In Nederland wordt de komende periode ook gekeken naar een regionale aanpak om het coronavirus in te dammen. Ook het CBR bereidt zich hier op dit moment op voor. Want regionale maatregelen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor onze examens en toetsen in zo’n gebied.

Meer over Corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden