Versoepeling rijbewijsregels

Versoepeling rijbewijsregels

Per 1 juli 2018 versoepelen de rijbewijsregels voor mensen met een hersentumor, hypofysetumor en schizofrenie of psychose.

Wat verandert er?

Hersentumoren

Voor mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs wordt de geschiktheidstermijn bij een hersentumor aangepast van drie jaar naar onbeperkt. Hiervoor moet u volledig genezen zijn of vanwege de stabiele situatie niet meer onder controle staan van een behandelend specialist. Voor het vrachtauto- en busrijbewijs mag er geen sprake zijn van een functiestoornis die van invloed is op de rijgeschiktheid, bijvoorbeeld verlamming of beperking van het gezichtsveld.

Hypofysetumoren

Heeft u een hypofysetumor, dan kunt u geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- en busrijbewijs als u geen functiestoornis heeft die van invloed is op de rijgeschiktheid. De keuring moet worden uitgevoerd door een internist-endocrinoloog. Ook voor het auto-, motor- en/of T-rijbewijs moet de keuring voortaan door een internist-endocrinoloog worden uitgevoerd.

Schizofrenie/psychose

Mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs, die volledig hersteld zijn na een psychotische periode of succesvol worden behandeld voor een schizofreniespectrumstoornis, kunnen toestemming krijgen om het rijbewijs voor hun werk te gebruiken (code 101). Voorwaarde is een positief advies van de psychiater. Met code 101 mag u privé rijden en daarnaast beroepsmatig voor maximaal vier uur per dag, maar niet als bijvoorbeeld rijinstructeur of taxichauffeur.


Dit zijn de belangrijkste punten van de versoepeling, de precieze wijzigingen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. Aanleiding voor deze versoepeling zijn adviezen van de Gezondheidsraad.

Alle regels voor de rijgeschiktheid vindt u in de Regeling eisen geschiktheid 2000.

feedback