Versoepeling regelgeving bij psychiatrische aandoeningen

Op advies van de Gezondheidsraad heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de regels voor rijgeschiktheid van mensen met stemmingsstoornissen, schizofrenie en psychosen versoepeld. Deze versoepeling is van kracht vanaf 7 juli 2016.

Wat verandert er? 
Voor bestuurders met stemmingsstoornissen, schizofrenie en psychosen wordt de termijn van het rijverbod verkort voor de personenauto, motor of tractor. Alleen in de eerste zes maanden na klinisch herstel van een psychotische episode zijn zij rijongeschikt. Voorheen was dit een termijn van twee jaar. 
Daarnaast wordt het voor mensen die een eenmalige kortdurende psychose hebben doorgemaakt mogelijk om onder bepaalde voorwaarden geschikt zijn voor het rijden met een vrachtauto of bus (groep 2-rijbewijzen) of voor het professioneel gebruik van een personenauto, motor of tractor (groep 1-rijbewijzen).

De publicatie in de Staatscourant vind je hier.