Verplaatsen keuring wegens coronavirus

Verplaatsen keuring wegens coronavirus

Het CBR beseft dat keuringen mogelijk ten gevolge van het coronavirus geen doorgang zullen kunnen vinden.

We verzoeken u hierover duidelijk met ons en betrokkene te communiceren. Indien u ingeschreven staat als onafhankelijk keurend specialist verzoeken we u zo snel mogelijk aan specialistenbeheer door te geven wanneer u tijdelijk geen verwijzingen meer wilt ontvangen vanwege het coronavirus (rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl) We zullen de verwijzingen dan stoppen. Klanten die contact opnemen om een afspraak te maken in verband met een eerdere verwijzing kunt u, als het niet mogelijk is om een afspraak verder in de tijd te maken, terugverwijzen naar het CBR. Telefoonnummer klantenservice: 088 227 77 00 .

Wanneer betrokkene symptomen vertoont die mogelijk bij het coronavirus kunnen passen kunt u uiteraard op dat moment weigeren de keuring plaats te laten vinden ter bescherming van u, uw patiënten en de andere mensen die gekeurd moeten worden.

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback