Vernieuwde praktijktoets C-rijbewijs       

Vernieuwde praktijktoets C-rijbewijs       

De praktische toets voor het C en C1-rijbewijs moet beter aansluiten op wat er in de praktijk van een chauffeur verwacht wordt.

Daarom wordt de praktische toets aangepast. De afgelopen twee jaar heeft het CBR samen met een werkgroep van opleiders gewerkt aan een nieuwe opzet van de praktische toets voor de categorieën C en C1. De definitieve ingangsdatum van de nieuwe praktijktoets is 1 juli 2021.

Opleiders voor het C-rijbewijs hebben de afgelopen jaren in bijeenkomsten van de klankbordgroep informatie ontvangen over de vorderingen van de werkgroep en de nieuwe opzet van de toets. Vervolgens hebben de opleiders in augustus 2020 ook concrete informatie per mail ontvangen over de hulpmiddelen die nodig zijn om de nieuwe praktische toets uit te kunnen voeren.
Over de inhoud en het verloop van de toets is nu meer informatie beschikbaar op cbr.nl.

De scenario’s, de toetsmatrijs en alle aanvullende eisen en voorwaarden worden vastgelegd in een nieuw raamwerk. Dit wordt uiterlijk 1 januari 2021 gepubliceerd.

feedback