Vernieuwde informatie rondom rijden met epilepsie

Vernieuwde informatie rondom rijden met epilepsie

Iedereen wil veilig thuiskomen. Het CBR vindt het belangrijk dat alle bestuurders in staat zijn om veilige keuzes te maken.

Daar willen we zo goed mogelijk aan bijdragen, bijvoorbeeld met heldere en volledige informatie op onze website. Het CBR heeft daarom, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de informatievoorziening rondom autorijden met epilepsie uitgebreid. Enerzijds richting mensen die epileptische aanvallen hebben gehad, anderzijds richting zorgverleners. Hiermee helpen we bestuurders bij het nemen van verantwoordelijkheid, als zij geconfronteerd worden met deze aandoening die risico’s met zich meebrengt in het verkeer. De informatie is te vinden via www.cbr.nl/epilepsie.

feedback