Vermelden BIG-nummers gewijzigd

Vermelden BIG-nummers gewijzigd

Het Ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door artsen en andere zorgverleners aangepast.

BIG-nummers hoeven niet meer in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf - naar verwachting juli 2020 - te vinden zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen, waaronder de KNMG en het ministerie van VWS, de afgelopen maanden voerden. Bron website KNMG. Klik hier voor meer informatie.