Verlenging geldigheid theorie-examens Luchtvaart

Verlenging geldigheid theorie-examens Luchtvaart

Op grond van de EU exemption (ILT-2020/15549) worden een aantal geldigheidstermijnen uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd.

Deze wijziging is naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19.

Voor de verlenging van de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs geldt het volgende:

  • De geldigheidsduur van het toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt met 8 maanden verlengd, wanneer de kandidaat op 26 maart 2020 beschikte over een geldig toelatingsbewijs.

Voor de verlenging van de termijn voor het behalen van de theorie-examens geldt het volgende:

  • De termijn voor het behalen van het theorie-examens (conform FCL.025 (a)(3)) wordt met 4 maanden verlengd, wanneer de kandidaat op 26 maart reeds gestart was met het afleggen van de theorie-examens.
  • Kandidaten die in de periode voor 16 maart 2020 gestart zijn met een examenronde en deze niet hebben kunnen afmaken, kunnen na het herstarten van de examenafname alsnog de examens van de betreffende examenronde afleggen. Dit wordt gezien als één examenronde. De resultaten die al behaald zijn tijdens deze examenronde tellen mee.

Kandidaten die vragen hebben over de eventuele verlenging van de verklaring theorie, kunnen contact opnemen met KIWA.