Vaartijd zonder dienstboekje (voor CBR-examens) vanaf 1 november naar SAB

Voor de toelating voor de CBR-examens binnenvaart/rijnvaart is het nodig vaartijd aan te tonen. Voor schepen waarvoor een dienstboekje niet verplicht is, of wanneer de vaartijd is op gedaan op niet-bedrijfsmatige schepen, kan dit bij het CBR goedgekeurd worden. Vanaf 1 november 2017 wordt het goedkeuren van vaartijd via deze specifieke weg bij het SAB ondergebracht. Het SAB heeft het tellen van de vaartijd als primaire taak en het overbrengen van het goedkeuren van vaartijd zonder dienstboekje is daarmee een logische stap. Meer informatie over de benodigde vaarttijden voor examens is te vinden op: https://www.cbr.nl/schipper-rkm.pp

Vanaf 1 november kun je de dossiers versturen naar SAB:

Telefoonnummer: 010 798 98 98 Bezoekadres: Waalhaven Zuidzijde 19 3089 JH Rotterdam Postadres: Postbus 5700 3008 AS Rotterdam Aanvullende informatie Als het dienstboekje niet wettelijk verplicht is voor de desbetreffende bedrijfsmatige vaart moet de vaartijd worden aangetoond door middel van een door de werkgever afgegeven en ondertekende verklaring. (Daarbij moeten ook loonopgaven en/of ander aanvullend bewijsmateriaal worden meegezonden). Tevens moet verklaard worden waarom er geen dienstboekverplichting is. Blanco vaartijdverklaringen zijn bij het SAB verkrijgbaar.

Vaartijd niet-bedrijfsmatige vaart

Betreft de vaartijd niet-bedrijfsmatige vaart, dan moet duidelijk worden aangegeven wanneer deze vaartijd is opgedaan, wat het vaargebied is geweest en hoeveel vaardagen het betreft. Tevens moet niet-bedrijfsmatige vaartijd met nadere bewijsstukken worden onderbouwd. Hierbij valt o.a. te denken aan verklaringen van haven- en/of sluismeester, havenbriefjes, eigendomsbewijs, verzekeringsbewijs, logboek, verklaring van de eigenaar etc. De niet-bedrijfsmatige vaartijd wordt individueel beoordeeld. Deze beoordeling kan pas plaatsvinden als alle documenten zijn opgestuurd naar het SAB.

feedback