Tweede nieuwe cursus - U49-1 ADR - vrijstellingen

In opvolging van het bericht op 15 juni j.l. en vooruitlopend op het aangepaste Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR per 1 juli 2017, brengen wij opleiders graag ook al op de hoogte van een tweede nieuwe cursus die per direct te certificeren is.

Het gaat om de U49-1 ADR-vrijstellingen.

Klik hier voor de minimumeisen van de nieuwe cursus:

feedback