Tweede Kamer geïnformeerd over corona-inhaalslag examens

Tweede Kamer geïnformeerd over corona-inhaalslag examens

Op dinsdag 25 mei informeerden Alexander Pechtold en Jan Jurgen Huizing de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over het CBR-plan voor de corona-inhaalslag.

Hierbij kwam ook de actuele situatie aan de orde. Eerder die dag stuurde minister Van Nieuwenhuizen de CBR-rapportage van april [zie de link hieronder] naar de Tweede Kamer.

De inhaalexamens zijn voor een groot deel afgenomen of ingepland. De reserveringstermijnen voor de examens en de slagingspercentages zijn op dit moment zodanig, dat de plannen voor ingrijpende maatregelen, zoals het tijdelijk stoppen van de tussentijdse toets, nu nog in de la kunnen blijven.

Door de coronalockdowns in 2020 en 2021 zijn er ruim 760.000 examens en toetsen in te halen. Op 23 maart presenteerde het CBR een plan van aanpak om alle examens die niet afgenomen konden worden zo snel mogelijk in te halen en de reserveringstermijnen zo snel mogelijk terug te dringen. CBR neemt 100 nieuwe examinatoren aan, en werkt over. We roepen rijscholen op om leerlingen alleen examen te laten doen, als ze goed zijn voorbereid. Zo slagen meer mensen in 1 x en zijn minder herexamens nodig.

CBR informeert het ministerie maandelijks over de voortgang Lees de maandrapportage over april: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z08824&did=2021D19401

Technische briefing terugkijken? Klik dan hier:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A02098