Twee nieuwe leden in CBR opleidingsraad

Twee nieuwe leden in CBR opleidingsraad

De opleidingsraad van het CBR, een subraad van de gebruikersraad, adviseert het CBR over de aansluiting van de rij- en theorieopleidingen op de examens en de processen rond examinering. Ook adviseert de raad over de concept-tariefvoorstellen van het CBR aan het ministerie.

Om ervoor te zorgen dat onze diverse stakeholders nog beter vertegenwoordigd zijn in de opleidingsraad, hebben we de deze uitgebreid. Naast de toegewezen zetels voor de rijschoolbrancheverenigingen BOVAG, FAM, VRB en de LBKR, zijn er na een selectieprocedure twee nieuwe leden aan toegevoegd: Nutheorie en ANWB rijopleiding bv.

Met de uitbreiding van de raad met deze opleiders vergroten we het aantal invalshoeken en naar verwachting ook het draagvlak.

Achtergrond informatie

Sinds 2013 heeft het CBR een gebruikersraad. De adviezen van de gebruikersraad over de producten en diensten zijn belangrijk voor het verbeteren van de klantbeleving. De adviesrol van de gebruikersraad werd nog niet helemaal benut. Daarom is gekeken hoe we dat kunnen verbeteren. Hierbij zijn de aandachtsgebieden geconcentreerd binnen drie subraden (geschiktheidsraad, opleidingsraad en LTP-raad). Het aantal leden wordt uitgebreid. En er komt een regelmatige dialoog met examenkandidaten en andere klanten van het CBR. Dit alles heeft geleid tot een nieuw reglement gebruikersraad.

feedback