Toetsmatrijzen en cesuur van examens binnenvaart wijzigen

Per 1 juli 2016 worden de toetsmatrijzen van de examens Kennis Vaarwater en Veiligheid en Milieu gewijzigd. Ook wordt de cesuur van een aantal examens verhoogd. Hieronder leest u wat er gaat veranderen.

Wijzigingen toetsmatrijzen
Kennis Vaarwater

 • Toetsterm 3.2: toetsterm wordt gewijzigd naar: ‘kan de verschillende kenmerken van een kanaal noemen’. De afbakening is gewijzigd in: ‘stilstaand water’ en ‘is gegraven’;
 • Toetsterm 3.3: afbakening is gewijzigd naar: ‘op basis van toetsterm 3.2 en 3.5’;
 • Toetsterm 3.5: afbakening is uitgebreid met: ‘stromend water’ en ‘natuurlijk ontstaan’. Tevens is ‘winterbed’ gewijzigd naar ‘zomerbed’.

Daarnaast is er een nieuwe eindterm aan de toetsmatrijs toegevoegd. Het betreft eindterm 6: ‘de kandidaat kan een reisvoorbereiding maken’.

Veiligheid en Milieu

 • Toetsterm 3.3: afbakening wordt gewijzigd naar: ‘Rookverbod op gevaarlijke plekken, geen brandbare producten bij warmtebronnen, voorkomen van broei, etc.’;
 • Toetsterm 3.4: toetsterm uitgebreid met: ‘en welke maatregelen in het geval van brand moeten worden genomen’. De afbakening is uitgebreid met: ‘voorzorgsmaatregelen zoals sluiten brandkleppen en luiken, sluiten SOS afsluiters brandstoftanks’;
 • Toetsterm 3.6: afbakening wordt gewijzigd naar: ‘Overheidsinstanties waarschuwen. Inspectie schip uitvoeren. Aanvullende maatregelen afhankelijk van de verschillende vaargebieden’;
 • Toetsterm 3.7: afbakening wordt aangevuld met: ‘het gebruik van een reddingskleed’. ‘Aanvullende maatregelen afhankelijk van de verschillende vaargebieden’ wordt verwijderd.

Ingangsdatum: De wijzigingen gaan in per 1 juli 2016. Tot die tijd gelden de huidige toetsmatrijzen.

Cesuur
Per 1 juli 2016 wordt de cesuur verhoogd voor de volgende theorie-examens:

 • Kennis van de Rijn (alle zones): van 15 van de 20 (75%) vragen goed, naar 16 van de 20 (80%) vragen goed;
 • Radar: van 31 van de 40 (77,5%) vragen goed, naar 32 van de 40 (80%) vragen goed;
 • Reglementen 2: van 11 van de 15 (73%) vragen goed, naar 12 van de 15 (80%) vragen goed;
 • Veiligheid en Milieu: van 23 van de 30 (77%) vragen goed, naar 24 van de 30 (80%) vragen goed.

feedback