Tijdelijke afspraak over verlopen verblijfsdocument

Tijdelijke afspraak over verlopen verblijfsdocument

Door de coronacrisis heeft de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) achterstanden bij het verlengen van verblijfsdocumenten.

Dit raakt ook sommige examenkandidaten, omdat zij zich met een geldig verblijfsdocument moeten identificeren. Met het ministerie heeft het CBR de afspraak gemaakt dat deze kandidaten theorie- en praktijkexamen mogen doen. Voorwaarde hiervoor is dat zij, naast hun verlopen verblijfsdocument, ook een brief van de IND bij zich hebben die aan de volgende eisen voldoet:  

  1. De brief is persoonlijk aan de kandidaat gericht. Het mag geen algemene brief zijn die aan meerdere personen gericht is.
  2. In de brief staan een naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de IND.
  3. In de brief staat dat de kandidaat een verblijfsdocument krijgt. Dat kan op twee manieren:
    a. Bovenin de brief staat in grote letters ‘Beschikking’ en onder Besluit staat ‘Ik willig uw aanvraag in.’
    b. In de brief is vermeld dat de IND van plan is om de kandidaat een verblijfsdocument te geven én welke datum of termijn er op dit document komt te staan.  

Na het slagen voor het praktijkexamen laat het CBR binnen twee dagen door het IND controleren of de brief van de kandidaat geldig is. Als die brief geldig is, krijgt de kandidaat de uitslag van het praktijkexamen via de e-mail. Daarna kan hij zijn rijbewijs aanvragen.

De hiervoor beschreven afspraak geldt tot de IND de achterstanden heeft ingehaald. Daarna heeft een kandidaat weer een geldig verblijfsdocument nodig voor examens bij het CBR.  

Let op: deze afspraak is niet meer actueel. Kandidaten met een verlopen verblijfsdocument worden niet meer toegelaten tot het examen.

Meer over Corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback