Terugkoppeling op uitslagformulier na examen TVT op toetsterm

Terugkoppeling op uitslagformulier na examen TVT op toetsterm

Na afloop van het examen Taxi Vakbekwaamheid Theorie (TVT) ontvangen kandidaten die niet geslaagd zijn per e-mail een uitslagformulier.

Hierop wordt een terugkoppeling gegeven naar de toetstermen van de foutief beantwoordde vragen. In de e-mail is een link verwerkt naar de betreffende exameneisen.

Tot nu toe ging de terugkoppeling enkel op eindterm-niveau (vb. eindterm 1 = administratie en documenten).

Om een nog gerichtere terugkoppeling te geven, verwijzen we vanaf nu naar de betreffende toetsterm (vb. 1.3 doel, functie, verplichtingen, werking van de boordcomputer).

Kandidaten die het examen niet hebben gehaald kunnen zo nog beter zien op welke onderwerpen zij beter kunnen studeren.