Tarieven CBR 2020

Tarieven CBR 2020

Het praktijkexamen voor de auto kost in 2020 112,75 euro (+4,75 euro) en de theorie-examens 34,50 (+1,50). De tarieven voor beroepsexamens en cursussen stijgen in gelijke mate. De kosten voor de Gezondheidsverklaring blijven gelijk.

De tarieven stijgen over de gehele lijn gemiddeld met zo’n 3,5 procent. Zo vangen we de hogere kosten voor inflatie, cao en pensioenen op, evenals de aanvullende kosten die we moeten maken met het oog op compliance-eisen, bijvoorbeeld voor noodzakelijke aanpassingen op privacygebied door de AVG en databeveiliging. De extra kosten door de wachttijden bij Rijgeschiktheid zijn niet in de nieuwe tarieven verwerkt. Deze komen ten laste van ons eigen vermogen.

feedback