Tarieven CBR 2017

De tarieven van het CBR voor 2017 zijn bekend. Het praktijkexamen voor de personenauto gaat 100 euro kosten (+ 1,75 euro) en de Eigen verklaring 33,80 euro (+ 1 euro). Nieuw, door het stopzetten van de volledige tegemoetkoming door de overheid, is het tarief voor onderzoeken na melding van de politie vanwege een vermoeden van medische ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid. Het CBR legt jaarlijks zo’n 3.000 onderzoeken medisch en rijvaardigheid op. De overheid betaalde deze onderzoeken tot nu toe volledig. Vanuit de gedachte dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor veilige verkeersdeelname, moeten rijbewijshouders deze onderzoeken vanaf januari 2017 geheel of gedeeltelijk zelf gaan betalen.

Twijfel je aan je rijgeschiktheid, dan kun je beter zelf het initiatief nemen om niet meer te rijden of je te melden bij het CBR voor een medische keuring. Dat is aanmerkelijk goedkoper (33,80 euro) dan de kosten die volgen nadat je bent aangemeld door de politie (minimaal 384 euro).