Tarieven 2023 bekend

Tarieven 2023 bekend

De tarieven voor 2023 zijn bekend. Het is nu al mogelijk om de examens A, B (E) en AM voor 2023 te reserveren. De beroepsexamens zoals C, D en T volgen begin november.

De gemiddelde stijging van de tarieven komt op 3,1 procent en ligt daarmee ruim onder de consumentenprijsindex. Deze index lag op het moment van het berekenen van de nieuwe tarieven op 6,6 procent, maar laat zich lastig voorspellen als gevolg van diverse wereldcrises en dreigende recessie.

Een theorie-examen voor rijbewijs A, B en AM kost volgend jaar € 41,00 (in 2022
€ 37,00); een praktijkexamen voor de auto € 125,75 (in 2022 € 122,50) en een Gezondheidsverklaring voor de medische beoordeling is vastgesteld op € 41,00 (in 2022 € 41,50).

Klant als uitgangspunt

De tarieven van het CBR zijn ook in 2023 kostendekkend en zonder winstoogmerk. Het CBR is blij dat het ook dit jaar bij een gematigde tariefstijging kan blijven, gezien de hoge kosten die onze klanten op andere terreinen ondervinden. Het CBR heeft bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met wensen en behoeften van de verschillende klantgroepen: particulieren, professionals en mensen die via een mededeling bij het CBR terechtkomen. Deze nieuwe benadering vloeit voort uit de strategische koers waarin het CBR de omslag doormaakt van uitvoerder naar publieke dienstverlener. Tot nu toe werd bij het berekenen van de tarieven uitgegaan van de producten per divisie van het CBR.

Tarieven 2023

    feedback