Susi Zijderveld tekent voor m/v-diversiteit

Algemeen directeur Susi Zijderveld ondertekent vanmiddag in Diemen een manifest op een congres met als thema ’Het charter – vliegwiel voor M/V Diversiteit’. Het Charter ‘is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit aan de (sub)top’. Vanaf de start in 2008 vormen organisaties die het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend hebben een voorhoede in het traject naar een betere m/v-balans binnen organisaties. Stichting ‘Talent naar de Top’ zet zich onverminderd in om de groei van het aandeel vrouwen aan de (sub)top voort te zetten. Het Charter blijft daarbij een krachtig instrument om dit te bewerkstelligen.

Zijderveld: ‘Met het ondertekenen van dit charter willen we hardop uitspreken dat we ook in de toekomst staan voor een gezonde diversiteit binnen onze organisatie. Ik vind dat het CBR een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking moet laten zien in haar personeelsbestand. We zijn immers een publieke dienstverlener. Dat gaat voor mij verder dan de verdeling man-vrouw. Het gaat hier óók om geaardheid, afkomst en leeftijd. We houden in ons aannamebeleid rekening met een goede balans in de teamsamenstelling. Ik geloof dat diversiteit bijdraagt aan een beter resultaat. Soms trekken we daarvoor bewust meer vrouwen aan. Soms meer mannen.’