Start validatierondes specialistenbeheer

Vrijdag 1 juni hebben we de eerste brieven in de validatierondes van specialistenbeheer verzonden. In deze validatieronde wordt alle specialisten gevraagd om zijn of haar gegevens te controleren die bij het CBR bekend zijn. Ook stellen we een aantal aanvullende vragen. Zo proberen we beter in kaart te brengen naar welke specialist we kunnen verwijzen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een meer zeldzame aandoening. We maken ook gebruik van deze gelegenheid om artsen op ons privacyreglement te wijzen.

Individuele inschrijving

In deze validatieronde brengen we ook onder de aandacht dat specialisten op naam bij het CBR ingeschreven horen te zijn en niet per maatschap of organisatie. Er kan wel verwezen worden naar een maatschap of organisatie, zodat de ingeschreven specialisten de keuringen onderling kunnen verdelen. Inschrijving op persoonlijke titel is noodzakelijk voor de kwaliteitsbewaking en eventuele uitschrijving van een specialist na evaluatie.

Oogartsen als eerste

Er is gestart met de oogartsen, vooral omdat er in bepaalde gebieden voor vorderingen weinig tot geen oogartsen meer beschikbaar zijn in ons bestand. We vragen de oogartsen die nog niet voor vorderingen keuren of zij deze keuringen ook op willen pakken. Ook vragen we ze of zij nog collega’s hebben die keuringen voor ons zouden willen verrichten. Omdat er in het verleden geen introductietrainingen werden gegeven, worden deze met terugwerkende kracht aangeboden. Voor de oogartsen is dit een combinatie voor de gezondheidsverklarings- en vorderingenprocedure. Ook is de oogartsen gevraagd welke gezichtsveldonderzoeken zij kunnen verrichten en of ze een donkeradaptatietest kunnen verrichten. Wanneer het grootste deel van de antwoorden ontvangen en verwerkt zijn, wordt het volgende specialisme opgepakt. De gehele validatie waarschijnlijk 2 jaar in beslag nemen.

feedback