SPV 2030 en het CBR

SPV 2030 en het CBR

Op 5 december is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 'Veilig van deur naar deur' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met inspanning van de overheden en veel maatschappelijke partijen is gekeken hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

CBR is een van de maatschappelijke organisaties die betrokken was bij de totstandkoming. Verschillende actiepunten uit het plan liggen op ons terrein. Dat is ook logisch. Als we met z’n allen streven naar nul verkeersdoden –en die lat ligt terecht hoog– dan moeten we ook kijken naar de beginnende bestuurder. En dus naar hoe het rijexamen nog beter kan bijdragen aan veilige bestuurders.

Aanpassingen in rijexamen

CBR is in gesprek met IenW over aanpassingen aan het rijexamen op kortere en langere termijn. We willen het examen nog beter laten aansluiten op de actuele situatie. Hiermee willen we bereiken dat de beginnend bestuurder nog beter voorbereid zelfstandig aan het verkeer kan deelnemen, met een reductie in ongevallen als gevolg.

Alcoholcursus voor bromfietsers

Zo komt er alcoholcursus voor bromfietsers: brom- en snorfietsers rijden relatief vaak onder invloed van alcohol of drugs. Door voor deze categorie geschiktheidseisen in te voeren, kunnen beschonken bromfietsers in de toekomst ook naar een alcoholcursus of onderzoek gestuurd worden. Nu krijgen ze alleen een boete.

Betere informatie over beperkingen

CBR zet zich steeds meer in om mensen beter te informeren over verschillende medische aandoeningen en verkeersveiligheid. Zo hebben we aan de hand van uitgebreid onderzoek onze voorlichting over diabetes verbeterd. Momenteel loopt een onderzoek naar (de informatievoorziening over) andere beperkingen zoals epilepsie en ADHD.

Onderzoek naar ADHD

Verder onderzoekt CBR met de Rijksuniversiteit Groningen de relatie tussen ADHD en rijgeschiktheid. Op dit moment moet iedereen met ADHD een psychiater bezoeken en een rijtest voor het rijexamen. In het lopende onderzoek staat de vraag centraal of we in de toekomst voor een deel van deze kandidaten de rijtest achterwege kunnen laten.

Verder in CBR Focus december 2018

2018 is een druk jaar voor het CBR. Zoals we al eerder lieten weten ondervinden mensen die een medische beoordeling nodig hebben momenteel hinder van langere doorlooptijden, soms tot wel 6 maanden of langer. Hierdoor is het ook bij de klantenservice ongewoon druk.
Op 5 december is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 'Veilig van deur naar deur' naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.
Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen een langere wachttijd.
Het CBR verlengt de proef waarbij kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond kunnen doen. We zien dat de proef voorziet in een behoefte van onze klanten en daarom verlengen we de proef tot eind februari 2019.
CBR zet een nieuwe stap om de kwaliteit van de nascholing voor beroepschauffeurs te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Bij de huidige minimumeisen is onvoldoende duidelijk welk niveau bereikt moet worden.
De praktijkexamens van het CBR staan als een huis. Intussen verandert de wereld om ons heen.
CCV denkt mee over de invulling van een vervolgpilot op een proef ontheffing C(1) voor bepaalde elektrische voertuigen.
Vanaf 1 januari 2020 gaat het CBR examens voor de recreatievaart afnemen. Het gaat hierbij om het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II.

feedback