Rijden met een steunhart

De minister van Infrastructuur & Milieu heeft ingestemd met het advies van de Gezondheidsraad over regelgeving omtrent het rijden met een steunhart. Dit betekent dat mensen met een steunhart vanaf 3 december hun rijgeschiktheid door het CBR kunnen laten beoordelen. Er was al wel algemene regelgeving voor rijgeschiktheid bij hartaandoeningen, maar nog niet specifiek voor rijden met een steunhart.

“Ik vind het belangrijk geen strengere eisen te stellen dan noodzakelijk. De Gezondheidsraad is van mening dat het verantwoord is voor iemand met een steunhart om deel te nemen aan het verkeer. Vanaf 3 december kan diegene na beoordeling door de behandelend specialist rijgeschikt worden verklaard voor het privégebruik van personenauto’s, motoren en tractoren”, aldus Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Mensen met een steunhart kunnen nu onder voorwaarden veilig aan het verkeer deelnemen. De implantatie van het steunhart moet minstens twee maanden geleden zijn en geen complicaties hebben opgeleverd. Daarnaast moet de rijgeschiktheid iedere 2 jaar opnieuw beoordeeld worden door een cardioloog. Het rijbewijs mag alleen privé worden gebruikt. Deze regels worden opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid.
Per jaar krijgen ongeveer 75 mensen in Nederland die lijden aan chronisch hartfalen een steunhart. Het steunhart is een elektrische pomp die het hart ondersteunt. Het wordt geplaatst in afwachting van een harttransplantatie of als alternatief daarvoor.