Rijbewijs B1 niet ingevoerd in Nederland

De derde Europese rijbewijsrichtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid een rijbewijs B1 in te voeren voor vierwielers met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen), en met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 15 kW. Nederland gaat niet over tot de invoering van dit rijbewijs. Dit betekent dat ook voor de hiervoor genoemde personenauto’s een rijbewijs B is vereist.