Rij-examens in de lift

Het CBR nam in 2015 ruim 1,4 miljoen examens af, iets meer dan in 2014 (ruim 1,3 miljoen). Het aantal theorie-en praktijkexamens steeg licht. Het afgenomen aantal praktijkexamens voor de auto kwam uit op 382.000, (2014: 378.000). De theorie-examens sloten op 538.000 (2014: 520.000). De slagingspercentages bleven gelijk. De stijging van het aantal examens is met name te danken aan de groei van het aantal 17- en 18-jarigen, de aantrekkende economie en het beperkt aantal examens dat niet door kon gaan door slechte weersomstandigheden. Dat is ook af te lezen aan het afgenomen aantal examens verkeersdeelneming voor de motor dat steeg van 26.000 in 2014 naar 30.000 in 2015. De aantrekkende economie vertaalde zich in een stijgende belangstelling voor de examens voor beroepschauffeurs. Zo nam het aantal afgenomen praktijkexamens voor de vrachtauto toe met ruim 600 naar 9750 examens in 2015. Het aantal afgegeven verklaringen van geschiktheid steeg van 468.000 naar 483.000. 

Zie CBR in cijfers.