Reserveren vanaf nu mogelijk voor radiocommunicatie-examens

Reserveren vanaf nu mogelijk voor radiocommunicatie-examens

Vanaf 1 juli 2023 neemt het CBR de theorie-examens af voor radiocommunicatie. Dit gaat om de examens voor maritieme radiocommunicatie en voor de radiozendamateur. Vanaf 1 mei kunnen opleiders via TOP internet examens reserveren en kandidaten kunnen reserveren via mijn.cbr.nl.

Het CBR neemt deze taak over van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom). De kandidaat heeft voor de theorie-examens nu de keuze uit 20 verschillende theorie-examenlocaties in Nederland. Kandidaten kunnen ook zelf via mijn.cbr.nl het examen digitaal reserveren en de examendag en -tijdstip kiezen. De inhoud en zwaarte van de examens blijven gelijk aan de eerdere examens, net als de tarieven.

Maritieme radiocommunicatie

Voor de maritieme radiocommunicatie gaat het om de examens voor het Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B en Marcom-A. De theorie-examens worden vanaf 1 juli 2023 afgenomen op de examenlocaties van het CBR. De praktijkexamens worden afgenomen bij de door het CBR erkende opleiders. Het CBR houdt met steekproeven toezicht op het afnemen van het praktijkexamen. De uitgifte van de bedieningscertificaten blijft via de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) lopen.

Radiozendamateur

Voor de radiozendamateur gaat het om de examens novice (RZAM-N) en full (RZAM-F). De theorie-examens worden vanaf 1 juli 2023 afgenomen op de examenlocaties van het CBR. Geslaagde kandidaten moeten zich vervolgens registreren als radiozendamateur bij de RDI. Tot 1 juli 2023 zal de afname van de theorie-examens voor radiozendamateur nog worden verzorgd door de Stichting Radio Examens.

Meer informatie over de examens is te vinden op:
cbr.nl/maritieme-radiocommunicatie
cbr.nl/radiozendamateur