Regels voor machtigingen uitgebreid 

Regels voor machtigingen uitgebreid 

Met ingang van zondag 19 september 2021 moet je jouw opleider toestemming hebben gegeven om een tussentijdse toets voor jou te reserveren voor de lichte motor (A1), middelzware motor (A2), zware motor (A) en de auto met aanhangwagen (BE).

Dat doe je via een machtiging op mijn.cbr.nl met je DigiD en het CBR-nummer van de opleider. De verplichte machtiging geldt al voor de tussentijdse autotoets en voor de praktijkexamens auto, motor, bromfiets, brommobiel en auto met aanhangwagen.

Door het machtigen mag je opleider je gegevens gebruiken. Ook zorgt het ervoor dat opleiders alleen de toetsen en examens kunnen inkopen die ze echt nodig hebben. 

Theorie-examen 

Een theorie-examen kun je zelf reserveren via Mijn CBR. Ook kun je het laten reserveren door een opleider. In dat geval moet je de opleider machtigen voor de categorie auto, motor of bromfiets. Hiermee voorkomen we eventueel misbruik van je gegevens. Ook maakt het duidelijk dat je reserveert via een opleider, aan wie je mogelijk extra kosten moet betalen. 

Bij de theorie-examens en bij de praktijkexamens heb je voor elke categorie een aparte machtiging nodig. Het kan namelijk om verschillende opleiders gaan. De machtiging vervalt als je slaagt voor het examen, als de machtiging een jaar niet wordt benut of wanneer je de machtiging intrekt. 

feedback