Reactie CBR op programma ‘De slechtste chauffeur van Nederland’

Het CBR schrikt elk jaar weer van het slechte rijgedrag van deze chauffeurs. Het gaat hier echter wel om een (deels vooropgezet) amusementprogramma en niet om een programma met verborgen camera zoals Blik op de Weg en Wegmisbruikers. 

Het CBR toetst tijdens het praktijkexamen de rijvaardigheid van de toekomstige weggebruiker. Hieraan gaat een gedegen rijopleiding vooraf, waarna de rijinstructeur bepaalt of de kandidaat klaar is voor het examen. Tijdens het examen kijkt de examinator of de kandidaat zijn voertuig beheerst en of hij veilig en zelfstandig rijdt. Daarmee bepaalt de examinator of de kandidaat op dat moment voldoende rijvaardig is. 

Het CBR kan tijdens het examen niet bepalen of iemand zich ook in de toekomst daadwerkelijk ‘goed gedraagt’ als bestuurder. Dat laatste kunnen politie en Openbaar ministerie wel controleren. Bij hen kan het vermoeden ontstaan (bijvoorbeeld na constatering van onveilig weggedrag), dat de houder van een rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid of rijvaardigheid. In dat geval kunnen zij het CBR hierover informeren. Het CBR neemt daarop actie, wat kan leiden tot een onderzoek of een educatieve maatregel, afhankelijk van de geconstateerde feiten.