Q1: Sterke stijging praktijkexamens en tussentijdse toetsen, reserveringstermijnen op orde

Q1: Sterke stijging praktijkexamens en tussentijdse toetsen, reserveringstermijnen op orde

Het aantal praktijkexamens (auto, motor, bromfiets) in het eerste kwartaal van 2019 (133.828) ligt 7 % hoger dan het aantal praktijkexamens in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat komt door de toename van het aantal 17- en 18-jarigen.

Het aantal tussentijdse toetsen voor de auto in Q1 2019 (28.167) ligt 14 % hoger dan het aantal in Q1 2018. We vermoeden dat de social-mediacampagne Rijbewijstips een positief effect heeft. Op https://www.cbr.nl/rijbewijstips/tussentijdse-toets/ staat dat een tussentijdse toets de kans om te slagen groter maakt. Na deelname aan zo’n toets ligt het slagingspercentage bij het eerste examen op zo’n 58%. Dat is 14 procentpunten meer dan bij kandidaten die zonder toets hun eerste examen doen. Verder speelt mogelijk een rol dat de rijschoolbranche steeds meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van de rijopleiding.

Reserveringstermijnen op orde

Het CBR heeft veel nieuwe examinatoren aangetrokken en overgewerkt. Daardoor hebben we sinds 1 januari 2019 alle reserveringstermijnen gehaald voor de autopraktijkexamens, zowel landelijk als in elk van de 54 praktijkexamencentra. Dit betekent dat de eerste examens binnen 7 weken gereserveerd kunnen worden en de herexamens binnen 5 weken.

We verwachten dat we de landelijke reserveringstermijnen ook de rest van het jaar zullen halen. Plaatselijk zijn in deze maand en in juni wel overschrijdingen mogelijk, vooral Amsterdam en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Die overschrijdingen hebben te maken met de extra drukte die zich elk jaar voordoet in deze periode. We werken nog steeds volop over, vooral in de Randstad. Bovendien worden de praktijkexamencentra in de Randstad zoveel mogelijk ondersteund door examinatoren uit andere delen van het land.

Tips voor kandidaten:

  • Zoek een goede rijschool en kom goed voorbereid naar het examen. Dat maakt je slaagkans groter. En dat heeft een positief effect op de reserveringstermijnen.
  • Ook is het verstandig om met het plannen van je eerste examen niet te wachten tot je helemaal klaar bent met je rijopleiding. Je rijopleider kan al 20 weken van te voren een praktijkexamen voor je reserveren. Zo kunnen opleiding en examen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.
  • Kandidaten die een medisch oordeel nodig hebben van het CBR doen er goed aan hun Gezondheidsverklaring meteen op te sturen aan het begin van de rijopleiding.

Kwartaalcijfers Q1 - 2019